Canson byl založen v roce 1557 rodinou Montgolfierů. Jeho vývoj a osud jsou provázány s historií Francie a dějiny umění. Canson, respektuje toto dědictví a svou povinnost vždy poskytovat spotřebitelům vynikající papír. V roce 1865 získal Canson patent na fotografický papír, který zjednodušil tiskařské operace. Canson nadále nabízí produkty v souladu s očekáváním spotřebitelů: školní řadu, technický kreslicí papír, tiskařský papír, papíry pro digitální tisk umění a fotografie atd.