• Vlastnost ochranné pomůcky
    S hlavovým obloukem
    ×