Faren Pěnový čistič ve spreji SWAMM 400 ml Faren
139 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Faren Abrazivní pěna pro čištění a leštění kovových povrchu SPK 400 ml
152 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101, P102, P210, P251, P264, P270, P280, P305+P351+P338, P310, P410+P412, P501

Jemně abrazivní pěna pro čištění a leštění kovů

SPK je abrazivní pěna ve formě spreje.

Faren Rozpouštědlo na čištění brzd BRAKE CLEANER 400 ml Faren
156 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Faren Leštěnka ocelí Faren BRINOX 400ml
156 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Faren Tekutý odstraňovač ucpaných odpadů MELT NO ACID 1000 ml
178 Kč

Věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Super účinný odstraňovač ucpaných odpadů

„Základní“ produkt s vysokou koncentrací.

Faren Technická vazelína GF500 125 ml Faren
184 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vazelína pro běžné použití

Popis produktu: GF 500 je měkká, sněhobíle zabarvená, jemná vazelína, vhodná pro běžné použití vyjma farmaceutických aplikací.

Faren Lithiová vazelína GF502 125 ml Faren
195 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vazelína s obsahem Lithia

Popis výrobku: GF 502 je víceúčelová vazelí na na bázi lithia se směsí syntetických olejů a přísad zajišťujících tepelnou a mechanickou stabilitu  výrobku. Kde používat: Specifická vazelína pro mazání všech mechanismů ložisek spojení všech typů.

Faren Víceúčelové rozpouštědlo KUTRON 400 ml Faren
195 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Faren Vazelína pro extrémní tlaky GF503 125 ml Faren
195 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Ložisková vazelína pro vysoké tlaky

Popis výrobku: GF 503 je víceúčelová vazelína na bázi lithia se směsí syntetických olejů a přísad zajišťujících tepelnou a mechanickou stabilitu výrobku.

Faren Faren F4 víceúčelový uvolňovací prostředek 400 ml
195 Kč

Věty o nebezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H222 Extrémně hořlavý aerosol.

Faren Silikonová leštěnka ve spreji LED 400 ml Faren
195 Kč

Věty o nebezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Faren Ochrana kovových povrchů před rzí a oxidací Faren GALVEX 400ml
207 Kč

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Vazelína BISULF MOL GF504 125 ml Faren
212 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vazelína s obsahem disulfitu Molybdenu pro extrémní podmínky

Popis výrobku: GF 504 je vazelína na bázi směsi syntetických olejů a s přísadou Disulfitu Molybdenu zajišťující dokonalou lubrikaci součástek vystavených obtížným podmínkám.

Faren Sprejový kompresor a chladivo AIR SPRAY Faren 400 ml
217 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102, P210, P211, P251, P410+P412

AIR SPRAY Sprejový kompresor a chladivo

AIR SPRAY je velmi zajímavý a praktický aerosolový produkt.

Faren Sprej pro zinkování za studena Faren METAL ZINC 400ml
220 Kč

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Zinek pro retušování ve spreji Faren ZINC 400ml
220 Kč

Věty o nebezpečnosti: H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 H315 Dráždí kůži. H319 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Prostrředek pro obnovení vzhledu pneumatik TYREX 400 ml Faren
224 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Faren Ochranný sprej s  akrylovou pryskyřicí ISOPLAX 400 ml Faren
224 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Faren Odstraňovač plísní se sanitačním účinkem MUFFYCID 500 ml Faren
224 Kč

Věty o nebezpečnosti: H315 H315 Dráždí kůži. H319 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

MUFFYCID je vysoce účinný odstraňovač plísní se sanitačním účinkem.

Faren Vodou rozpustné rozpouštědlo SAFE K 928 400 ml Faren
224 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H315 Dráždí kůži. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Faren Interiérový deodorant AGUA INCANTO Faren 500 ml
229 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Interiérový deodorant na vodní bázi pro interiéry, textílie a čalounění

AQUA INCANTO je deodorant na vodní bázi pro provonění a osvěžení interiérů, koberců a čalounění. PROČ AGUA INCANTO se vyznačuje příjemnou vůní a potlačuje tím expozici nepříjemných pachů.

Faren USI 100 (1 l)
235 Kč

Vysoce koncentrovaný a velmi účinný profesionální odmašťovací prostředek

Výrobce speciální chemie.

Výrobce speciální chemie.