Fischer Chemická malta FIS VL 300 T
3x

Fischer Chemická malta FIS VL 300 T

359 Kč

300ml/ vhodná na silikonovou pistoli / vhodná do vlhkého prostředí / 2 směšovače v ceně NEBEZPEČÍ ! H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobuje vážné poškození očí.

Partner: kotvy.cz
Fischer Pistole na silikon KP M1
2x

Fischer Pistole na silikon KP M1

199 Kč
Posledních pár kusů za tuto cenu!

Klasická pistole na silikon a tmel. Kvalitní výrobek použitelný příležitostně na chemické kotvy.

Partner: kotvy.cz
Fischer Chemická kotva UPM33 - 300
1x

Fischer Chemická kotva UPM33 - 300

219 Kč

300ml/ vhodná na silikonovou pistoli / vhodná do vlhkého prostředí / 2 směšovače v ceně NEBEZPEČÍ ! H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobuje vážné poškození očí.

Partner: kotvy.cz
Fischer Silikon sanitární bílý
1x

Fischer Silikon sanitární bílý

140 Kč

Sanitární silikon s příměsí fungicidů pro použití v koupelnách. Barva bílá. NEBEZPEČÍ ! H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Partner: kotvy.cz

Je rodinný německý nadnárodní výrobce, známý pro upevňovací výrobky pro stavební a průmyslové podniky. Společnost má také divize v odvětví automobilového průmyslu ,hračky a poradenství.