Švédská společnost s 90 letou tradicí patří k největším společnostem nabízejícím dýchací přístroje.

Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme dýchací a pomocná zařízení pro hašení požárů, práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a profesionální potápění. Kromě dýchacích přístrojů (SCBA / BA / SCUBA) nabízíme produkty vlastní konstrukce a výroby.