Orling

Česká firma Orling od svého počátku spolupracuje s mnoha odborníky, mezi nimiž jednoznačně vynikal spoluzakladatel firmy prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., Dr.h.c., přední světový odborník v oborech revmatologie a biochemie pojiva, který se celý život zabýval problematikou prevence a léčby pohybového aparátu dětí a dospělých. Význam vědecké a výzkumné práce Milana Adama již mnoho desetiletí překračuje naše hranice a je oceňován především v zahraničí. Na sklonku roku 2003 byl prof. Adam oceněn prestižní cenou UNESCO za svůj celoživotní přínos lékařské vědě.

Výrobky značky Orling jsou zastoupeny v následujících kategoriích: