Vladimíra Lovasová: Souvislosti neuroticismu
253 Kč 227 Kč

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku neuroticismu. Popisuje jeho biologický základ v kontextu současných možností neurozobrazovacích metod a charakterizuje jeho projevy v prožívání a v rovině reaktivity na stres.