10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1035809

Savo Do Bazénu - Ph- snížení hodnoty ph 1,2 kg

Savo Do Bazénu - Ph- snížení hodnoty ph 1,2 kg

Savo pH- je určen pro snížení hodnoty pH bazénové vody. Celý popis
153 Kč
Zboží od: MALL
153 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
4.12.2023 na vaší adrese

Popis

Všeobecné vlastnosti
 • Profesionální řešení
 • Snižuje hodnotu pH
 • Zlepšuje fungování ostatní bazénové chemie
 • Určeno pro vodu v bazénu s příliš vysokou hodnotou pH
 • Určeno pro venkovní, vnitřní bazény a vířivky a pro úpravu sladké i slané vody
 • Eye Dam 1, H318
 • GHS05/ Nebezpečí
 • Způsobuje vážné poškození očí
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu
 • Obsahuje: hydrogensíran sodný (i.č. 016–046–00-X)
 • Distributor: UNILEVER ČR, spol. s r. o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8. ( 844 222 844, infolinka@unilever.com. Vyrobeno v EU.
Doporučení
 • Savo pH- je určen pro snížení hodnoty pH bazénové vody.
 • Ideální rozmezí hodnoty pH, ve které by se měla voda v bazénu pohybovat, je 7,1 – 7,5.
 • Přípravek použijte v případě, že se hodnota pH nachází nad touto hranicí.
 • Při dodržení správného rozmezí pH je zajištěno správné fungování chlorové bazénové chemie.

Používejte spolu s těmito přípravky:

 • Savo chlorové tablety maxi
 • Savo tablety komplex 3v1
 • Savo Vločkovač
 • Savo Projasňovač
Dávkování
 • Dávkování je závislé na výchozím pH a celkovém chemickém složení vody.
 • Použitím přípravku Savo pH- v množství 10 g/m³ vody se sníží pH o cca 0,1–0,2.
 • Přípravek rozpusťte v nádobě s vodou a poté aplikujte do bazénu.
 • Nechejte zapnutý filtrační systém a po dostatečném promíchání v celém objemu bazénu proveďte měření pH a případně přípravek aplikujte opakovaně.
 • Používejte ochranné rukavice a brýle.
 • Přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak.
 • Nikdy nemíchejte s jinými přípravky.
 • Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5 – 25°C a mimo dosah dětí .
 • Při práci s výrobkem nekuřte, nejezte a nepijte.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

!!!Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!!!

RIWALL RPM 5135 HWM
Standartní věty o nebezpečnosti látek:

 • H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
Ke stažení: