Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1035877

Savo Do Bazénu - Ph+ zvýšení hodnoty ph 900g

Savo Do Bazénu - Ph+ zvýšení hodnoty ph 900g

Savo pH+ je určeno pro zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Celý popis
169 Kč
Zboží od: MALL
169 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Všeobecné vlastnosti
 • Profesionální řešení
 • Zvyšuje hodnotu pH
 • Zlepšuje fungování ostatní bazénové chemie
 • Určeno pro vodu v bazénu s nedostatečně vysokou hodnotou pH
 • Určeno pro venkovní, vnitřní bazény a vířivky a pro úpravu sladké i slané vody
 • Eye Irrit. 2, H319
 • GHS07/ Varování
 • Způsobuje vážné podráždění očí
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Nevdechujte prach
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu
 • Obsahuje: uhličitan sodný (i.č. 011–005–00–2)
 • Distributor: UNILEVER ČR, spol. s r. o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8. ( 844 222 844, [email protected]ever.com. Vyrobeno v EU.
Doporučení
 • Savo pH+ je určeno pro zvýšení hodnoty pH bazénové vody. Ideální rozmezí hodnoty pH, ve které by se měla voda v bazénu pohybovat, je 7,1 – 7,5.
 • Přípravek použijte v případě, že se hodnota pH nachází pod touto hranicí.
 • Při dodržení správného rozmezí pH je zajištěno správné fungování chlorové bazénové chemie.

Používejte spolu s těmito přípravky:

 • Savo chlorové tablety maxi
 • Savo tablety komplex 3v1
 • Savo vločkovač
 • Savo projasňovač
Dávkování
 • Použitím přípravku Savo pH+ v množství 10 g/m³ vody se zvýší pH o cca 0,2–0,4.
 • Přípravek rozpusťte v nádobě s vodou a poté aplikujte do bazénu.
 • Nechejte zapnutý filtrační systém a po dostatečném promíchání v celém objemu bazénu proveďte kontrolní měření pH a případně přípravek aplikujte opakovaně.
 • Používejte ochranné rukavice a brýle.
 • Přípravek dávkujte vždy do připravené vody a ne naopak.
 • Nikdy nemíchejte s jinými přípravky.
 • Skladujte vždy v uzavřené nádobě na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5 – 25°C a mimo dosah dětí.
 • Při práci s výrobkem nekuřte, nejezte a nepijte.
 • Dávkování je závislé na výchozím pH a celkovém chemickém složení vody.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

!!!Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!!!

RIWALL RPM 5135 HWM
Standartní věty o nebezpečnosti látek:

 • H319 – Způsobuje vážně podráždění očí.
Ke stažení: