10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1036106

Savo Do Bazénu - Vločkovač 900 ml

Savo Do Bazénu - Vločkovač 900 ml

Tekutý přípravek odstraňující drobné nečistoty a zákal z bazénové vody. Slouží k vysrážení (vyvločkování) drobných nečistot. Celý popis
158 Kč
Zboží od: MALL
158 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za
Miliony produktů za ještě lepší ceny najdete na Allegro

Již zítra na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Všeobecné vlastnosti
 • Savo Vločkovač je tekutý přípravek odstraňující drobné nečistoty a zákal z bazénové vody.
 • Slouží k vysrážení (vyvločkování) drobných nečistot.
 • Nečistoty po použití přípravku utvoří shluky, které se poté snadno zachytí ve filtraci, případně klesnou na dno a mohou se odsát.
 • Vhodné pro všechny typy bazénů.
 • Met Corr 1, H290; Eye Dam 1, H318
 • GHS05/ Nebezpečí
 • Může být korozivní pro kovy
 • Způsobuje vážné poškození očí
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Uchovávejte pouze v původním obalu
 • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu
 • Obsahuje: Síran hlinitý, hydrát
 • Distributor: UNILEVER ČR, spol. s r. o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8. ( 844 222 844, infolinka@unilever.com. Vyrobeno v EU.
Použití
 • Savo Vločkovač použijte v případě, že ani při správném dávkování chlorových přípravků a při správné hodnotě pH není voda čirá.
 • Dávkování je závislé na kvalitě vody v bazénu.
 • Upravte pH přípravky SAVO pH+ nebo SAVO pH- na hodnotu 7,1 – 7,5, zkontrolujte hladinu volného chloru a podle potřeby dodejte SAVO chlorové tablety či SAVO tablety komplex.
Doporučené ředění
 • Dle intenzity zákalu použijte 10 – 20 ml přípravku na 1 m3 vody.
 • Při spuštěné filtraci přípravek pomalu vlévejte do skimmeru nebo jej rozpusťte v nádobě s vodou a rozptylte po hladině.
 • Poté nepřetržitě filtrujte minimálně 1 den.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

!!!Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!!!

RIWALL RPM 5135 HWM
Standartní věty o nebezpečnosti látek:

 • H290 – Může být korozivní pro kovy.
 • H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
Ke stažení: