PRAVIDLA SOUTĚŽE FILMOVÝ KVÍZ

 1. Obecné informace o soutěži
  1. Organizátorem reklamní kampaně a soutěže jsme my, společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme internetovou nákupní galerii MALL.CZ dostupnou na internetové adrese www.mall.cz.
 2. V čem soutěž spočívá?
  1. Soutěž probíhá ve dnech od 1. 6. 2019 do 14. 7. 2019.
  2. Soutěže se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Soutěže se také nemůžete zúčastnit, pokud máte doručovací adresu mimo Českou republiku. Soutěže se můžete zúčastnit, jste-li fyzickou osobou.
  3. V rámci soutěže musíte správně uhodnout a napsat název filmu dle uvedené nápovědy. Nápověda je vždy složena z produktů, které jsou součástí nabídky MALL.CZ. Kombinace produktů představují charakteristické znaky konkrétního filmu, nebo přímo souvisejí s názvem filmu. Je nutné uvést vždy přesný název filmu a v českém jazyce (neplatí pro filmy bez českého překladu). Soutěže se zúčastníte tak, že v době trvání soutěže v rámci Vašeho profilu na sociální síti Facebook přes messenger uhodnete název filmu dle uvedené nápovědy a napíšete přesný název filmu. Po tom, co uvedete název filmu, zjistíte, zda se pod Vámi uvedenou možností skrývá výhra (možnosti výher uvedené v bodě 2.4) či nikoliv (označeno jako „nic“ či „žádná výhra“).
  4. Po správném zodpovězení hádanky se zobrazí některá z výher:
   1. a) 150 Kč sleva v podobě slevového poukazu na nákup v internetové nákupní galerii MALL.CZ v hodnotě nad 1500 Kč;
   2. b) 200 Kč sleva v podobě slevového poukazu na nákup v internetové nákupní galerii MALL.CZ v hodnotě nad 2000 Kč;
   3. c) 300 Kč sleva v podobě slevového poukazu na nákup v internetové nákupní galerii MALL.CZ v hodnotě nad 3000 Kč;
   Počet výher je omezen.
  5. Způsob uplatňování dárkového certifikátu/slevového poukazu naleznete zde: https://www.mall.cz/darkove-certifikaty, https://www.mall.cz/slevove-poukazy. Dárkové certifikáty/slevové poukazy je možné uplatnit do dne 31. 7. 2019.
  6. Každý uživatel sociální sítě Facebook může soutěžit v rámci této soutěže a po dobu jejího trvání pouze 1x denně, tj. 1x za kalendářní den. Pakliže má fyzická osoba vytvořeno několik uživatelských účtu na sociální síti Facebook, může se zúčastnit soutěže daný kalendářní den pouze prostřednictvím jednoho uživatelského účtu (při zachování podmínky účasti pouze 1x za kalendářní den).
  7. Pokud vyhrajete, nejste oprávněn požadovat vyplacení hodnoty výhry v penězích.
 3. Obecná a závěrečná ustanovení
  1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  2. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.mall.cz/osobni-udaje.
  3. Pokud porušujete pravidla této soutěže, nebo pokud pojmeme podezření, že porušujete pravidla této soutěže, vyhrazujeme si právo Vás vyřadit ze soutěže. Takové rozhodnutí je konečné.
  4. Tato pravidla Vám budou dostupná online v poznámce facebookové stránky Organizátora na adrese www.mall.cz/filmovy-kviz během trvání soutěže a dále 30 dní ode ukončení soutěže. Vyhrazujeme právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
  5. Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook Inc. a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook Inc.
  6. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž.
  7. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 6. 2019.