Počet nalezených produktů:
Cribbin Lise, Schmidt Brenda,: Angličtina - Konverzace
139 Kč 119 Kč

Aktuální, správné a snadno zapamatovatelné obraty běžné anglické konverzace poslouží každému, kdo si v angličtině není příliš jistý i tomu, kdo by si konverzaci potřeboval rychle zopakovat.

Brouk Bohuslav: Na obranu individualismu
495 Kč 399 Kč

Kniha z pera B. Brouka (1912–1978), enfant terrible českého a slovenského kulturního života třicátých a čtyřicátých let, zahrnuje více než padesát publicistických textů z let 1930–1960, přesto stále aktuálních.

Pospíšil Jan: Jak na média
220 Kč 178 Kč

Ať chceme, nebo ne, média spoluutváří náš svět. Už jediný nezdařený mediální výstup může poškodit poctivě budované dobré jméno instituce.

Litera Bohuslav: Cesta na výsluní
298 Kč 241 Kč

Z občanské války v letech 1917 až 1920 vyšlo sovětské Rusko sice jako vítěz, avšak téměř dokonale diplomaticky izolované.

Hořejší Jaroslav: Slova na pranýři
245 Kč 198 Kč

Vadí mi pokleslost toho, jak mluvíme, protože s tím souvisí i pokleslost našeho myšlení a jednání a naše odolnost vůči ostatním nešvarům. Slova prozradí velmi mnoho o vás druhým, ale také naopak vám samotným o druhých.

Noel Ella: Na křídlech anděla
189 Kč 153 Kč

Hrdinka, zdravotní sestra, řeší vztah víry a lásky v podmínkách saúdskoarabské nemocnice, kam odjíždí pracovat.

Crown Darren: Angličtina na rovinu
199 Kč 161 Kč

Kniha lehce humoristickou formou pojednává o typických problémech, na které narážejí čeští studenti angličtiny na všech úrovních, a poskytuje praktické, srozumitelné rady, jak je překonat.

kolektiv autorů: Na výletě se školou
345 Kč 287 Kč

V publikaci naleznete příspěvky, které se věnují organizaci školních výletů a lyžařských kurzů. Nabízí ucelený přehled toho, co všechno je nutné zajistit při výjezdu třídy mimo školu, a tipy, jak předejít případným problémům.

Feberová Jitka: Jak na Medline efektivně
129 Kč 105 Kč

Bibliografická databáze Medline je jedním ze základních zdrojů informací o publikované odborné literatuře v lékařství. Obsahuje údaje ze zhruba 4500 časopisů ze všech oborů. Tvůrcem databáze je National Library of Medicine, Bethesda, USA (NLM).

Kohoutková,Komsová: Dějepis na dlani - 2.vydání
299 Kč 242 Kč

Kniha provází čtenáře dějinami lidské společnosti od jejích počátků až po současnost. Sleduje jednotlivé jevy a události ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na jejich příčiny, průběh a důsledky, uvádí události ve vzájemných souvislostech.

kolektiv autorů: Vzdělání na dosah - Adopce na dálku
99 Kč 79 Kč

Kniha Arcidiecézní charity Praha je věnována všem příznivcům projektu Adopce na dálkuâ. O tom, jak projekt vznikal a jak nyní funguje, se čtenář seznámí prostřednictvím zkušeností lidí, kteří se na jeho běhu podílí nebo se s ním v praxi sami setkali.

Studia Hageciana I. - Na okraj Kroniky české
495 Kč 399 Kč

Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. Hájkova kronika byla až do 19.

Smolková Táňa: Na cestě od lilie k růži
225 Kč 182 Kč

Cesta od lilie k růži vylíčená v této publikaci je cestou výchovnou a určenou vychovatelům. Cesta trvá rok a poutník čtenář na ní absolvuje sedm zastavení.

Psaní souhlásek na konci a uvnitř slov... Procvičujeme si
39 Kč 35 Kč

Řada cvičebnic z českého jazyka Procvičujeme si – osmičlenný komplet sešitů pro 1. stupeň ZŠ. Každý se věnuje jednomu jazykovému jevu. Všechny sešity jsou opatřeny klíčem. Uplatní se ve škole i při domácím procvičování.

Chcete se dostat na vysokou školu? - Angličtina - 2. vydání
299 Kč 242 Kč

Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na vysokých školách, kteří si chtějí zopakovat jednodušší i složitější gramatické či lexikální jevy a tyto zábavnou formou testových otázek procvičit.

Baran Pavel: Česko na cestě - Zpráva k výročím roku 2018
95 Kč 77 Kč

Zpráva Česko na cestě přispívá k reflexi situace Česka u příležitosti výročí připomínaných rokem 2018. Vychází z diskusí, které vedly osobnosti veřejného života na půdě Akademie věd ČR o stavu české společnosti a výzvách, s nimiž se potýká.

Vondrová Petra: Výtvarné inspirace na celý rok
245 Kč 209 Kč

Publikace představuje soubor námětů pro výtvarnou činnost s předškolními dětmi. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol – Jaro, Léto, Podzim, Zima. Každá kapitola obsahuje osm inspirací a má navíc také jednu speciální část, kde jsou další tři inspirace.

kolektiv autorů: Matematika - Příprava na státní maturitu
199 Kč 168 Kč

Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu! V publikaci najdete: – kompletní přehled středoškolské matematiky – vzorové úlohy s řešeními – testové otázky k prověření znalostí – taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli

Svoboda Emanuel: Pokusy z fyziky na střední škole 3
198 Kč 181 Kč

Třetí díl čtyřdílné publikace obsahuje experimenty z elektřiny a magnetismu – celkem 324 pokusů různé obsahové, metodické i technické úrovně. Vedle složitějších pokusů s různými soupravami jsou také uvedeny pokusy s velmi jednoduchými pomůckami.

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (učebnice)
83 Kč 78 Kč

Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Veselý Jan Kuře: Nová škola hry na klasickou kytaru + CD
299 Kč 242 Kč

V této učebnici žáci najdou základní teoretické znalosti z hudební nauky potřebné nejen k lepšímu pochopení hry na kytaru, ale současně přispějí k jejich hudební gramotnosti – ať už jde o notopis, rytmická cvičení, stupnice, intervaly, stavbu akordů,

Nalezené značky