Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 22134419

Heinrich König Fix na opravu laku, komaxitu a škrábanců v RAL odstínech, RAL 1003 Signální žlutá

Heinrich König Fix na opravu laku, komaxitu a škrábanců v RAL odstínech, RAL 1003 Signální žlutá

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Fix s lakem v odstínech RAL (v roletce můžete vybírat z více než 80 odstínů) na opravu poškozených hran, škrábanců a vrypů na laku a práškovém laku – komaxitu. Pro plně krycí zabarvení, značkování, dokreslení laku, kovu, hliníku, umělých hmot, dřeva, keramiky a skla. Lak na akrylátové bázi. Celý popis

Barevný odstín

326 Kč
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
326 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
S novou kartou za

10.2.2023 na výdejním místě
10.2.2023 - 14.2.2023 na vaší adrese

Popis

Fix na opravu laku HEINRICH KÖNIG Fix Premium Kö 243

 • fix obsahuje akrylátovou barvu na rozpouštědlové bázi v odstínech standardizovaného vzorníku RAL

Oblasti použití

 • oprava drobných poškození na práškovém vypalovaného laku – komaxitu
 • používá se k plně krycímu opravnému zabarvení a retušování povrchů z materiálů jako je dřevo, plast, práškový lak, kov, keramika a sklo
 • vhodný na lakovaný nábytek, lakované kovové díly, eloxovaný hliník a komaxitovaný povrch
 • používá se k rychlému a snadnému zabarvení hran, rohů a drážek
 • používá se k rychlému zabarvení drobných poškození laku
 • používá se ke značkování a popisu různých materiálů – lak, kov, plast, dřevo, keramika a sklo

Vlastnosti výrobku

 • pigmentovaný krycí jednosložkový akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
 • stupeň lesku: hedvábný mat
 • rychleschnoucí opravný lak
 • vysoká krycí schopnost
 • lze přelakovat všemi laky od značky König
 • dobrá přilnavost na různé lakované, plastové, kovové, keramické, dřevěné a skleněné povrchy
 • dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
 • výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí
 • barva ve fixu nevysychá
 • fix má patentovaný vzduchotěsně uzavřený systém
 • lze vyměnit opotřebované a zatvrdlé filcové hroty fixu za nové
 • tloušťka čáry 1 mm nebo 3 mm 

Způsob použití

1) Příprava

Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.

2) Odvzdušnění

Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte fix v místě úchopu označený písmenem „P“, dojde tím k odvzdušnění fixu.

3) Aktivace

Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu. Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku.

4) Aplikace

Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45º. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou. POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění velkého množství barvy.

5) Doporučení

Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitroředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako doplněk fixu.

Technická data

Objem laku ve fixu: 11 ml

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18–25 ºC, vlhkost 55–65%

Doba zaschnutí: 3 až 5 minuty

Stálost proti otěru: 5 až 10 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Tloušťka čáry: 1 mm nebo 3 mm 

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Vyrobeno v Německu

Bezpečnostní pokyny

Signální slovo: Nebezpečí

Chemické symboly nebezpečí: GHS02 hořlavé látky, GHS07 dráždivé látky

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P210 Chraňte před otevřeným plamenem, horkými povrchy. – Zákaz kouřen.

P370+P378 V případě požáru k uhašení používejte pěnový hasící přístroj.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P261 Zamezte vdechování par.

https://www.youtube.com/watch?…