14 produktů

Dušek Jiří: DPH 2018 - zákon s přehledy
269 Kč

229 Kč

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1.


Hinke Jana, Bárková Dana,: Účetnictví 1 - Aplikace principů a technik
199 Kč

169 Kč

Již třetí vydání praktické publikace je kompletně aktualizováno v souladu s úpravou právních předpisů. Zabývá se vedením finančního účetnictví podnikatelů, jehož problematiku objasňuje na příkladech a případových studiích.


Knápková Adriana: Finanční analýza - Komplexní průvodce s příklady
329 Kč

279 Kč

Třetí, kompletně aktualizované vydání knihy zohledňuje všechny změny v oblasti účetnictví, které od roku 2016 vstoupily v platnost. Nová legislativa přinesla změny v účetních výkazech, které jsou používané ve finanční analýze.


Louša František: Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD
399 Kč

339 Kč

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů – zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem.


Máče Miroslav: Finanční účetnictví veřejného sektoru
589 Kč

501 Kč

S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. Problematika účetnictví není popisována citací zákona, vyhlášek a standardů, ale přehledným a vysvětlujícím textem, vhodným pro běžného uživatele.


Máče Miroslav: Manažerské účetnictví veřejného sektoru
559 Kč

476 Kč

Kniha je určena vedoucím pracovníkům, účetním, metodikům a analytikům obcí, měst, krajů a státních organizací. Vznikla z potřeb praxe, ve které pro účely finančního řízení a finanční kontroly nelze stávající finanční účetnictví plně využít.


Novotný Pavel: Účetnictví pro úplné začátečníky 2019
219 Kč

187 Kč

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu.

Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí.


Skálová Jana: Podvojné účetnictví 2019
239 Kč

204 Kč

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele.