Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 903168

Raid elektrický proti komárům s tekutou náplní 30+45 nocí

Raid elektrický proti komárům s tekutou náplní 30+45 nocí

MALL.CZ Dny – Sleva 20 % na všechny repelentní přípravky značky Raid s kódem 24MDW6CZ9 (platí od 10. 6. do 23. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob)!
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Odpuzovač komárů vám pomůže vyřešit problém s dotěrným hmyzem nejen pokud rádi spíte u otevřeného okna. Balení obsahuje elektrický strojek s náplní na 30 nocí a náhradní náplň na 45 nocí.
Celý popis
266 Kč s kódem
24MDW6CZ9
332 Kč
Zboží od: MALL
332 Kč
266 Kč s kódem
24MDW6CZ9
Získejte dopravu ZDARMA se
Poslední kus
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

logo

Raid elektrický odpuzovač komárů

  • Balení obsahuje elektrický strojek do zásuvky s náplní na 30 nocí + náplň na 45 nocí.
  • 1 noc počítána jako 8 hodin, vydrží tedy až 600 hodin.
  • Snadno vyměnitelná tekutá náplň.
  • Ideální zejména v letních měsících při spaní s otevřeným oknem.

Látky nebezpečné pro zdraví
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem. 1. Odstraňte uzávěr (zatlačit a otočit). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě . Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.
Skladování: Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C.
Vyrobeno: Bulharsko
Výrobce: SC Johnson
Distributor: SC Johnson
Složení: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Předlékařská první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  • Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

(P302+352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

(P405) Skladujte uzamčené.

Ke stažení:
Bezpečnostní list