Společnosti Internet Mall, a.s. a Hyundai Motor Czech s.r.o. (dále společně „HMCZ“) jsou v rámci partnerského prodeje dvěma samostatnými správci Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů společností Internet Mall, a.s. se řídí podmínkami dostupnými na https://www.mall.cz/osobni-udaje. Zpracování osobních údajů společností HMCZ a prodejců a opravců vozů Hyundai, jejichž aktuální seznam je dostupný na https://www.hyundai.cz/seznam-prijemcu, se řídí Zásadami zpracování osobních údajů dostupnými v aktuálním znění na https://www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění kupní smlouvy na zboží HMCZ, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy. Vaše osobní údaje budou HMCZ zpracovány po dobu jednání o uzavření dotčené smlouvy a dále po dobu 6 měsíců v případě neuzavření této smlouvy. V případě uzavření dotčené smlouvy se doba zpracování řídí zvláštními právními předpisy.