10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1205430

Persil Prací gel Color Lavender 5 l (100 praní)

Persil Prací gel Color Lavender 5 l (100 praní)

Prací gel Persil zajistí vašemu prádlu dokonalou čistotu s jemnou vůní levandule. Díky tekutému odstraňovači skvrn působí již při 20°C, zaručí excelentní prací výsledky a zachová inzenzitu barev vašeho oblečení. Celý popis
Produkt se již neprodává
657 Kč
6,57 Kč/praní
Zboží od: MALL
657 Kč
6,57 Kč/praní
S novou kartou za
Výhodněji na allegro.czod 613 Kč Allegro je váš nový většíVĚTŠÍ MALL. Miliony produktů za ještě lepší ceny.

Popis

PERSIL Gel Lavender Color 100 praní

Vlastnosti

 • O 40 % koncentrovanější složení
 • Pro účinnější odstraňování odolných skvrn
 • Rozjasňuje světlé prádlo a brání jeho šednutí
 • Zajistí citlivou péči jemným tkaninám
 • Každému kusu oblečení dodá dlouhotrvající vůni levandule
 • Vystačí až na 100 praní
 • Proniká hluboko do vláken
 • Zvládne odstranit i nejodolnější skvrny
 • Složení: 5–15% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, aniónové tenzidy, neiónové tenzidy, <5% mýdlo, fosfonáty, enzymy, parfém (benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, coumarin, limonene, linaloo), benzisothiazolinone, methylisothiazolinone

Upozornění na nebezpečí


 • GHS07 – dráždivé látky
 • Signální slovo: Varování
 • H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po ručním praním si důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. V případě kontaktu s očima je vypláchněte velkým množstvím vody. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měli vyhýbat dlouhodobému kontaktu s očima. V případě kontaktu s očima je vypláchněte velkým množstvím vody. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měli vyhýbat dlouhodobému kontaktu s výrobkem.

Technické parametry

Aviváž Ne
Gel Ano
Kapsle Ne
Prací prášek Ne
Na barevné prádlo Ano
Ke stažení:
Bezpečnostní list