10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 27084439

Persil prací gel Sensitive pro citlivou pokožku 63 praní

Persil prací gel Sensitive pro citlivou pokožku 63 praní

Prací prostředek Persil Sensitive je vyvinut speciálně pro citlivou pokožku. Technologie Deep Clean bojuje proti usazeninám v pračce a s nimi spojenými nepříjemnými pachy. Prostředek odstraňuje odolné skvrny, prádlo krásně provoní a zajistí jeho hygienickou čistotu. Neobsahuje barviva, je certifikován institutem ECARF. Celý popis
390 Kč
6,19 Kč/praní
Zboží od: MALL
390 Kč
6,19 Kč/praní
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

Persil prací gel Sensitive pro citlivou pokožku 63 praní

Vlastnosti

 • Dokonale čisté prádlo a dlouhotrvající svěžest
 • Speciálně vyvinut pro péči o citlivou pokožku
 • Neobsahuje barviva – snížení rizika podráždění
 • Vhodné pro použití na dětské a kojenecké oblečení
 • Certifikováno institutem ECARF
 • Jemná parfemace
 • Technologie Deep Clean – odstraňuje usazeniny a nečistoty v pračce, čímž bojuje proti nepříjemným pachům
 • Odstraňuje odolné skvrny
 • Hloubkové čištění prádla a hygienicky svěží pračka
 • Jedinečné složení působí hluboko ve vláknech, kde odstraňuje i ty nejodolnější skvrny. a dodá prádlu dlouhotrvající vůni Silan
 • Složení s obsahem 92 % biologicky rozložitelných látek (Vztahuje se na organické složky podle OECD 301/302)
 • 100% recyklovatelný obal
 • Účinný při praní v nízkých teplotách – již od 20 °C
 • Lze použít při plně naplněné pračce

Skladování: Uchovávejte v suchu při teplotě +5°C až +40°C.
Složení: 5 – 15 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty; enzymy, optické rozjasňovače, parfémy, konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol)
Upozornění:

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 – dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: 2-methylisothiazol-3(2H)-on

Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Dodatečné informace: EUH208 – Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Gel Ano
Odstraňovač skvrn Ano
Na barevné prádlo Ano
Na bílé prádlo Ano
Na černé prádlo Ne
Hmotnost 2,84 l
Počet kusů v balení 1 KS
Počet pracích dávek 63