10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1312736

Somat Gold 72 Tablet

Somat Gold 72 Tablet

Mytí zaschlého nádobí nebylo nikdy jednodušší. Nový Somat Gold odstraňuje i nejodolnější nečistoty pomocí technologie hloubkového čištění. Tablety odstraňují i odolné připáleniny či skvrny od čaje a kávy. Celý popis
392 Kč
5,44 Kč/mytí
Zboží od: MALL
392 Kč
5,44 Kč/mytí
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis


Klíčové vlastnosti Somat Gold 72 Tablet

 • 12 funkcí – rychlá rozpustnost, funkce soli a leštidla, ochrana skla a dekoru
 • Efektivně odstraní skvrny po čaji a kávě
 • Zbaví nádobí připálenin a skvrn od čaje a kávy
 • Fólie rozpustná ve vodě
 • Účinné již při 40 °C
 • Technologie hloubkového čištění
Somat Gold Gold 72 Tablet

Od roku 1962 je Somat expertem v automatickém mytí nádobí, které se spokojí pouze s dokonalými výsledky mytí. Díky německým technologiím a zkušenostem se Somat zaměřuje na potřeby moderních domácností a jejich inovací. V roce 2016 Somat přinesl nový standard v automatickém mytí, který navíc zohledňoval ochranu životního prostředí – uvedl na trh čističe bez obsahu škodlivých fosfátů.


Fólie rozpustná ve vodě

Žádná zbytečná práce

Díky fólii rozpustné ve vodě není potřeba tabletu vybalovat, stačí ji jednoduše vložit do zásobníku vaší myčky.

12 funkcí

Dlouhý seznam funkcí

Somat Gold tablety nabízí kompletní čisticí sílu díky svým 12 funkcím: čistící prostředek, proti skvrnám od čaje a kávy, rychlá rozpustnost, ochrana skla, funkce leštidla a soli, proti zápachu, působí již při 40°C, ochrana dekoru, lesk nerezového nádobí, efekt schnutí a extra síla proti připáleninám.

>Komfortní balení

Snadno se otevírá

Balení je vybaveno technologií Easy Clip pro snadné otvírání a opětovné uzavírání. Navíc je odolné vůči vodě, takže chrání tablety před kontaktem s vodou. Proto ho můžete bet problému uložit i pod kuchyňský dřez.

>Technologie hloubkového čištění

Nádobí opět jako nové

Somat Gold tablety jsou nyní vylepšeny o technologii hloubkového čištění, která pomáhá odstranit i odolné nečistoty jako například cereálie.


Doplňkové výrobky

Ještě lepšího výsledku při umývání docílíte využitím leštidla, soli či čističe, které přispívají nejen k čistotě vašeho nádobí, ale i ke správnému fungování vaší myčky.

doplňkové produkty
sůl a leštidlo


Užitečné tipy

 • Jak mám používat tablety Somat Gold? Tablety Somat Gold odstraní všechny typy nečistot. Stačí vložit tabletu do zásobníku myčky. Tabletu není potřeba vybalovat z fólie.
 • Jak správně naplnit myčku? Nádobí musí být stabilně umístěno v koších. Větší kusy nádobí uložte do spodního koše a menší a křehčí nádobí do horního koše. Ujistěte se, že nic nebrání pohybu otáčivých ramen a žádný kus nádobí nepřekrývá jiný.
 • Jak mohu šetřit vodu a energii? Snížením teploty mytí na 50 – 55 °C, to vám ušetří až 84 kWh energie a 1497 litrů vody každý rok. Myčku také pouštějte vždy plnou.Upozornění na nebezpečí


 • GHS07 – dráždivé látky
 • Signální slovo: Varování
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Složení: Somat Gold: 5–15 % bělící činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfém (citral, limonene).
 • Použití: Somat Gold tablety do myčky: 1 tableta na každý druh znečištění. Vložte tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku vaší myčky. Tabletu není třeba vybalovat z fólie rozpustné ve vodě. Nevkládejte tabletu do koše na příbory nebo do zásobníku soli. Použití soli a leštidla není nezbytné u vody do tvrdosti 21 °dH (německá stupnice tvrdosti).