Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 8489180

AquaStop Cream ("salám" 0,5 l) injektážní krém proti vzlínající vlhkosti

AquaStop Cream ("salám" 0,5 l) injektážní krém proti vzlínající vlhkosti

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Injektážní krém (pasta) na silanové bázi s minimálně 80% koncentrací aktivní látky silan/siloxanu v obsahu, určený pro injektáž zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti. Celý popis
390 Kč
390 Kč
S novou kartou za

28.6.2024 - 1.7.2024 na vaší adrese

Popis

AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva jak v hydrofobní cloně vytvořenou injektáží, tak i nad ní. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný. AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými plnidly anebo aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.

 

Použití:

Krémovou injektáž AquaStop Cream® lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.

Výhody AquaStop Cream®

·        Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva

·        Účinnější forma než kapalné injektáže

·        Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony

·        Bez organických rozpouštědel (VOC)

·        Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím

·        Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace

·        Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou

·        Minimální množství odpadu při použití

·        Nezatěžuje životní prostředí 

 

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

 

Při styku s kůží: neprodleně odstranit potřísněný oděv a kůži opláchnout proudem čisté vody. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při zasažení očí: vyplachovat oči alespoň 15 minut a konzultovat lékaře. Při požití: vypláchnout ústa a nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc.