Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMAsmart image price
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1411711

Somat All in 1 Extra 70+6 tablet

Somat All in 1 Extra 70+6 tablet

Akce
All in 1 Extra tablety do myčky značky Somat myjí dokonale dočista a zanechávají nádobí zářivé i při mycích cyklech s nízkou teplotou. Kromě funkce soli a leštidla tablety Somat All in One Extra pomáhají chránit sklo před korozí. Celý popis
259 Kč
3,41 Kč/mytí
Zboží od: MALL
259 Kč
Nízká cena ověřena
Pravidelně ověřujeme více než 100 000 produktů a upravujeme cenu tak, abyste u nás mohli nakoupit co nejlevněji.
3,41 Kč/mytí
Platí do 12.2.2023 nebo do vyprodání
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek nad 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Již dnes na výdejním místě
30.1.2023 na vaší adrese

Popis

Somat Allin1 Extra 70+6 tablet

Vlastnosti

 • Perfektně čisté nádobí bez námahy
 • Tableta do myčky nádobí pro čisté a zářivé nádobí
 • Se silou kyseliny citrónové
 • Čisté a zářivé nádobí bez námahy
 • Bez předmáčení: odstraňují i odolné zbytky jídla nebo mastnotu
 • Žádné zbytky: zanechávají všechny vaše talíře, příbory a sklenice zářivě lesklé
 • Na všechno nádobí: Tablety lze bezpečně použít na všechno nádobí, sklenice, láhve, hrnky, příbory, hrnce a pánve vhodné do myčky
 • Ve stejné mycí várce mohou být i kojenecké láhve a nádobí
 • Rychlá rozpustnost
 • Leštidlo
 • Funkce soli
 • Proti mastnotě
 • Ochrana myčky nádobí
 • Působí už při 40 °C
 • Fólie rozpustná ve vodě
 • 76 tablet
 • Použití: 1 tableta pro všechny druhy znečištění. Somat All in 1 Extra tablety účinkují bez přidání soli a oplachovače do tvrdosti vody 21°dH, i když kontrolka Vaší myčky ukazuje na chybějící sůl nebo oplachovač (údaje o tvrdosti vody žádejte u dodavatele vody). Pokud máte tvrdší vodu než 21°dH nebo pozorujete na nádobí či v myčce stopy vodního kamene, přidejte sůl a/nebo oplachovač v nezbytném množství.Snadné použití: Vložte nevybalenou tabletu (fólie je rozpustná ve vodě) do oddílu dávkovače pro mycí prostředek. Nevkládejte do koše na příbory nebo do dávkovače soli. Důležité: Somat All in 1 Extra vykazuje účinné výsledky čištění dokonce i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je zachována oplachovací funkce i změkčení vody. Oplachovač a/nebo sůl můžete vždy dodatečně přidat k jakémukoli mycímu cyklu.
 • Složení: 5–15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (benzyl alcohol, citral, limonene), Enzymy.

Upozornění na nebezpečí


 • GHS07 – dráždivé látky
 • Signální slovo: Varování
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Varování pro Somat tablety do myčky: Sáček důkladně zavřete. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

Technické parametry

Typ přípravku Tablety/kapsle do myčky
Hmotnost 1,42 kg
Počet mycích dávek 76

Video

Ke stažení:
Bezpečnostní list