TARRA pyrotechnik Ohňostroj DRAGON FIRE 1 - 36 ran

TARRA pyrotechnik Ohňostroj DRAGON FIRE 1 - 36 ran


Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partnerNovinka

Baterie výmetnic 36 ran s pestrou kombinací mnoha efektů střílejích do vějíře a brokátovou korunkou ve finále. Celý popis

725
725 Kč Cena je uvedena včetně DPH.
Skladem u partnera 5+ kusů
 

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100011673539

Popis

Popis produktu

Baterie výmetnic 36 ran s efektem červené a zelené chvosty do barevných pivoněk s bílými stroboskopy, žlutých a zelených dahlií s brokátovou korunkou ve finále.
Výška efektu: cca 30 m.
Délka trvání efektu: cca 20 sec.
NEC: 450 g.
Ráže: 20 mm. Kategorie F2.

Prodej tohoto zboží podléhá věkovému omezení. Při převzetí zboží je zákazník povinen prokázat se platným dokladem totožnosti. Zboží nebude vydáno osobě mladší 18 let.

Video přehrajete zde

CLP – Třída nebezpečnosti
CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
BEZPEČNOSTNÍ LISTY NAJDETE NA http://www.tarra.cz/…ecnosti.htmlParametry

Parametry produktu %1% %2%

Typ baterie výmetnic
Věk 18+