Aros Směs hřištní 500 g

Aros Směs hřištní 500 g

149 Kč

Směs je vhodná pro sportovní areály a plochy využívané k aktivní rekreaci. Je složena z druhů a odrůd odolných sešlapávání.

Zaměřuje se na výrobu trav, travních směsí a dalších osiv, včetně poskytovaní služeb souvisejících s tímto oborem