Statek Blue Rock o rozloze 100 akrů, který sahá až do roku 1880, vypráví příběh o tom, jak se evropské vinařství dostalo do údolí Alexander Sonoma County. Italští přistěhovalci s sebou přinesli olivovníky, odřezky vinné révy a znalosti pěstování hroznů. Zvlněné zlaté kopce a idylické výhledy tohoto regionu dokonce připomínají samotné Toskánsko. Vinařství Blue Rock poprvé osídlili Italové, kteří pracovali ve vinařství italsko-švýcarské kolonie.

Statek Blue Rock o rozloze 100 akrů, který sahá až do roku 1880, vypráví příběh o tom, jak se evropské vinařství dostalo do údolí Alexander Sonoma County. Italští přistěhovalci s sebou přinesli olivovníky, odřezky vinné révy a znalosti pěstování hroznů. Zvlněné zlaté kopce a idylické výhledy tohoto regionu dokonce připomínají samotné Toskánsko. Vinařství Blue Rock poprvé osídlili Italové, kteří pracovali ve vinařství italsko-švýcarské kolonie.