Delco  09353789
42 Kč

0,5" vysokotónový reproduktor s pripojovacím káblikom.

Delco 16149126
257 Kč

7×9,5" priamovyžarujúci elektrodynamický širokopásmový reproduktor s vysokotónovým kuželom..

Delco YDT59-16SDB
39 Kč

Širokopásmový reproduktor s tieneným magnetom. DELCO.