KLT Health Group je hamburská skupina společností, která dodává vládám, veřejným institucím a společnostem z různých průmyslových odvětví vysoce kvalitní ochranné pomůcky a lékařské výrobky po celém světě.

KLT Health Group je hamburská skupina společností, která dodává vládám, veřejným institucím a společnostem z různých průmyslových odvětví vysoce kvalitní ochranné pomůcky a lékařské výrobky po celém světě.