Vizí Life Line projektu je uvedení co nejvyššího počtu elektronických záchranných a komunikačních zařízení do vodního provozu.

Vizí Life Line projektu je uvedení co nejvyššího počtu elektronických záchranných a komunikačních zařízení do vodního provozu.