Paramo Konkor 103 (10 l, kanystr)
945 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Je konzervační prostředek obsahující vhodný inhibitor koroze a kvalitní základový olej.

Paramo PP 44 (1 l)
165 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Převodový olej, který je určený pro použití v převodových a rozvodových skříních.

Paramo Konkor 101 (10 l, kanystr)
845 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Konzervační prostředek obsahující vhodný inhibitor koroze a kvalitní základový olej.

Paramo R2 (1 l)
165 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Olej určený k mazání dvoustupňových rotačních vývěv.

Paramo CLP 320 (180 kg)
9 999 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce kvalitní ropné průmyslové převodové oleje s přísadou modifikátoru tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi.

Paramo K 12 (10 l)
815 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kompresorové oleje PARAMO K jsou rafinova-né, bezpopelné ropné oleje obsahují přísady pro zajištění nízkého bodu tuhnutí.

Paramo CLP 100 (180 kg)
9 999 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce kvalitní ropné průmyslové převodové oleje s přísadou modifikátoru tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi.

Paramo CLP 150 (180 kg)
9 999 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce kvalitní ropné průmyslové převodové oleje s přísadou modifikátoru tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi.

Paramo CLP 220 (180 kg)
9 999 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce kvalitní ropné průmyslové převodové oleje s přísadou modifikátoru tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi.

Paramo CLP 460 (180 kg)
9 999 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce kvalitní ropné průmyslové převodové oleje s přísadou modifikátoru tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi.

Paramo CUT 3 (175 kg)
14 450 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropný olej, který obsahuje přísady pro zlepšení řezného a mazacího účinku, snižuje tvorbu mlhy a chrání stroje, nástroje a obrobky před korozí.

Paramo CUT 32 (180 kg)
13 175 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné oleje, které obsahují přísady pro zlepšení řezného a mazacího účinku, snižují tvorbu olejové mlhy a chrání stroje, nástroje a obrobky před korozí.

Paramo CUT 46 (180 kg)
13 750 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné oleje, které obsahují přísady pro zlepšení řezného a mazacího účinku, snižují tvorbu olejové mlhy a chrání stroje, nástroje a obrobky před korozí.

Paramo Ekolube OL- J 68 (205 l)
8 345 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce rafinovaný olej, obsahující antioxidační a protipěnivostní přísady určený pro pohyblivé strojní díly pracovních a hnacích strojů s nižšími otáčkami a vyšším mechanickým zatížením.

Paramo Ekolube OTHP 3 (205 l)
9 150 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Rafinovaný ropný olej, kte-rý obsahuje přísady na zlepšení antioxidačních a protioděrových vlastností, zlepšení nízkotep-lotních vlastností, zvýšení viskozitního indexu a únosnosti mazacího filmu a přísady proti pěnění a rezivění.

Paramo HV 32 (180 kg)
10 950 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

PARAMO HV jsou vysoce rafinované ropné oleje obsahující, kromě přísad obsažených v řadě HM, střihově stálý modifikátor viskozity, který zlepšuje reologické vlastnosti za nízkých a vysokých teplot.

Paramo HV 68 (180 kg)
11 450 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

PARAMO HV jsou vysoce rafinované ropné oleje obsahující, kromě přísad obsažených v řadě HM, střihově stálý modifikátor viskozity, který zlepšuje reologické vlastnosti za nízkých a vysokých teplot.

Paramo K 12 (180 kg)
12 650 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kompresorové oleje PARAMO K jsou rafinova-né, bezpopelné ropné oleje obsahují přísady pro zajištění nízkého bodu tuhnutí.

Paramo K 18 (180 kg)
11 895 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kompresorové oleje PARAMO K jsou rafinova-né, bezpopelné ropné oleje obsahují přísady pro zajištění nízkého bodu tuhnutí.

Paramo K 8 (10 l)
815 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kompresorové oleje PARAMO K jsou rafinova-né, bezpopelné ropné oleje obsahují přísady pro zajištění nízkého bodu tuhnutí.

Paramo K 8 (180 kg)
11 750 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Kompresorové oleje PARAMO K jsou rafinova-né, bezpopelné ropné oleje obsahují přísady pro zajištění nízkého bodu tuhnutí.

Paramo OD 11 (180 kg)
12 315 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí.

Paramo OD 16 (180 kg)
12 505 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí.

Paramo OD 20 (180 kg)
17 205 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí.

Paramo OD 4 (180 kg)
12 315 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí.

Paramo OD 8 (10 l)
795 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí.

Paramo OD 8 (180 kg)
12 315 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ropné olejové destiláty vybavené snižovačem bodu tuhnutí.

Paramo OL- J 10 (180 kg)
13 650 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce rafinovaný olej, obsahující antioxidační a protipěnivostní přísady určený pro rychloběžná vřetena strojů v textilním průmyslu a vysokootáčková vřetena obráběcích strojů

Paramo OL- J 100 (180 kg)
11 950 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce rafinovaný olej, obsahující antioxidační a protipěnivostní přísady určený pro pohyblivé strojní díly pracovních a hnacích strojů s nižšími otáčkami a vyšším mechanickým zatížením.

Paramo OL- J 22 (180 kg)
11 950 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce rafinovaný olej, obsahující antioxidační a protipěnivostní přísady určený pro ložiska a převody strojů s nízkým a středním namáháním, nenáročné hyd-rostatické systémy, také pro kalicí lázně.

Paramo OL- J 3 (170 kg)
15 550 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Vysoce rafinovaný olej, obsahující antioxidační a protipěnivostní přísady určený pro vysokootáčková vřetena s kluzným uložením.

Paramo OLN 22 (10 l)
795 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ložiskový olej se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi a dobrou oxidační stabilitou určený pro systémy pracující při velmi nízkých teplotách (zimní provoz).

Paramo OLN 22 (180 kg)
13 590 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ložiskový olej se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi a dobrou oxidační stabilitou určený pro systémy pracující při velmi nízkých teplotách (zimní provoz).

Paramo OLN 32 (10 l)
795 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ložiskový olej se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi a dobrou oxidační stabilitou určený pro systémy pracující při nízkých teplotách (zimní až celoroční provoz).

Paramo OLN 32 (180 kg)
13 590 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ložiskový olej se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi a dobrou oxidační stabilitou určený pro systémy pracující při nízkých teplotách (zimní až celoroční provoz).

Paramo OLN 46 (180 kg)
13 590 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Ložiskový olej se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi a dobrou oxidační stabilitou určený pro hydrauliku v běžných podmínkách (celoroční provoz).

Paramo PARAMO OT-HP3 /10L
913 Kč

Je rafinovaný ropný olej, který obsahuje přísady na zlepšení antioxidačních a protioděrových vlastností, zlepšení nízkoteplotních vlastností, zvýšení viskozitního indexu aúnosnosti mazacího filmu a přísady proti pěněnía rezivění

Paramo PP 44 (180 kgl)
19 550 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Převodový olej, který je určený pro použití v převodových a rozvodových skříních.

Paramo PP 7 (180 kg)
14 255 Kč

Poslední kus za tuto cenu!

Převodové oleje PARAMO PP jsou vysoce rafinova-né ropné oleje, které obsahují přísady pro zvýšení mazacího filmu při zvýšeném tlaku a při nebezpečí zadírání zubů soukolí.