V Kalifornii více než před 60 lety byla založena společnost Rocket Chemical Company. Cílem této společnosti bylo vyvinout antikorozní přípravek pro NASA k ochraně raket před vlhkostí a korozí. V roce 1953 se podařil vyvinout nejznámější přípravek nazývaný WD-40® používaný domácnostmi i profesionály po celém světě.

V Kalifornii více než před 60 lety byla založena společnost Rocket Chemical Company. Cílem této společnosti bylo vyvinout antikorozní přípravek pro NASA k ochraně raket před vlhkostí a korozí. V roce 1953 se podařil vyvinout nejznámější přípravek nazývaný WD-40® používaný domácnostmi i profesionály po celém světě.