intPromo;Wide and low (top center);CZ 2018-05-SG-FootballChampionship


Asistenční služba Autem Bez Starostí

Získejte opravdové bezpečí na vašich cestách po Evropě!

AKTIVOVAT ASISTENCI

Získejte k nákupu službu Autem Bez Starostí

Asistenční službu Autem Bez Starostí získáte za nákup v kampani „Připravte se na cesty“ při min. hodnotě objednávky 1 000 Kč a její aktivaci je nutno provést do 15. 7. 2018. Platnost asistence je poté 14 kalendářních dnů od aktivace. Aktivační kupon vám bude zaslán e-mailem do 2 kalendářních dnů po doručení zakoupeného zboží z kampaně.

ZAČÍT NAKUPOVAT

Hlavní výhody služby Autem Bez Starostí

Asistenční služby Autem Bez Starostí jsou určené pro všechny řidiče osobních vozidel do 3,5 tuny a to bez rozdílu, zda jezdí pouze v České republice nebo i do zahraničí. Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou nemile překvapit. Pokud je nechcete řešit sami, jste na našich internetových stránkách správně. V rámci nadstandardního rozsahu poskytovaných asistencí vám zajistíme opravdové bezpečí na vašich cestách.

  • Vztahuje se na osobní automobily s max. počtem 9 sedadel včetně sedadla řidiče a max. celkovou hmotností 3 500 kg v kategorii (dle technického průkazu) M, M1 a N1 za předpokladu, že takové vozidlo nedisponuje dvojmontážní zadní nápravou.
  • Územní rozsah asistenční služby Autem Bez Starostí Asistenční programy, není-li uvedeno jinak, se vztahují na asistenční události nastalé na území domovské země a na geografickém území Evropy včetně celého území Turecka.
  • Odtah nepojízdného vozidla tam i zpět do domovského servisu v případě neopravitelnosti do 24 hodin ZDARMA a poskytnutí náhradního vozidla až na 8 dní ZDARMA (z bodu Praha).

Silniční služba

V případě nehody nebo poruchy zajistí Global Assistance příjezd, odjezd a hodinu práce mechanika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady hradí klient.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Vyproštění vozidla

V případě dopravní nehody, kdy asistované vozidlo zůstane mimo vozovku, zajistí Global Assistance jeho vyproštění. Náklady spojené s vyproštěním asistovaného vozidla hradí Global Assistance.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Náhradní vozidlo v případě krádeže

V případě krádeže asistovaného vozidla Global Assistance zajistí a uhradí klientovi zapůjčení náhradního vozidla na délku max. 5 po sobě bezprostředně jdoucích dní. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného náhradního vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle.

ČR - až 5 dní
EVROPA - až 5 dní

Dovoz PHM a jejich záměna

V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu nedostatku běžných pohonných hmot zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence s technikem za účelem jejich dovozu. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Náklady na dovážené pohonné hmoty, případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

V případě záměny paliva po nahlášení asistenčního případu vyšle Global Assistance na místo asistenční vozidlo s technikem do cca 30 minut, který odčerpání provede na místě nebo bude přivolaná odtahová služba, která vozidlo odtáhne do servisu, kde bude provedeno odsátí paliva. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Náklady na odsátí paliva, případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Uložení vozidla

Přechodná úschova nepojízdného asistovaného vozidla z důvodu nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu, a to v případě, pokud vozidlo nelze do cílového servisu z důvodu jeho uzavření odtáhnout. Global Assistance zajistí úschovu vozidla na střeženém parkovišti nebo na obdobném místě do doby jeho převozu na místo určené oprávněnou osobou. Global Assistance uhradí náklady na úschovu vozidla na dobu maximálně 5 kalendářních dní.

ČR - až 5 dní
EVROPA - až 5 dní

Dovezení nalezeného vozidla po krádeži

V případě, kdy je asistované vozidlo nalezeno po krádeži, zajistí a uhradí Global Assistance přepravu vozidla do ČR, a to v časovém horizontu nejdéle do 14 dní. V případě, že je vozidlo po nalezení pojízdné a způsobilé provozu na pozemních komunikacích, zajistí a uhradí Global Assistance namísto přepravy vozidla cestu pro 1 osobu k jeho vyzvednutí (vlakem, letecky atp.). Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 50 000 Kč.

ČR - do 50 000 Kč
EVROPA - do 50 000 Kč

Start nepojízdného vozidla

V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu vybité autobaterie zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence s technikem za účelem nastartování vozu pomocí startovacích kabelů. Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady jsou hrazeny klientem.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Nouzové ubytování

Pokud v případě krádeže, poruchy, nehody, nebo vandalismu na vozidle nebude možné během 4 hodin od nahlášení takovéto události Global Assistance vozidlo uvést zpět do provozu, Global Assistance zajistí a uhradí ubytování klienta, případně oprávněných osob v maximálním počtu uvedeném v technickém průkazu vozidla, na jednu noc v hotelu kategorie *** a jejich přepravu do daného hotelu. Tuto službu nelze kombinovat se zapůjčením náhradního vozidla nebo náhradní dopravou.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Dopravní a moto informace

Klient je oprávněn čerpat základní dopravní a turistické informace prostřednictvím k tomu určené webové prezentace poskytovatele na adrese http://1220.cz.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Zapůjčení náhradního vozidla až na 8 dní

V případě nehody, poruchy, krádeže, defektu nebo vandalismu, když nebude asistované vozidlo uvedeno zpět do provozu do 4 hodin od nahlášení takové události, zajistí a uhradí Global Assistance klientovi zapůjčení náhradního vozidla odpovídající třídě asistovaného vozidla nebo vyšší, maximálně však třídě kategorie C (Škoda Octavia), a to po dobu maximálně 8 po sobě bezprostředně jdoucích dní, ne však déle než na dobu opravy. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného náhradního vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle. Z těchto důvodů je před zapůjčením náhradního vozidla zapotřebí složit autopůjčovně depozit, který se provádí formou blokace na kreditní kartě klienta. Tento depozit slouží pouze pro případy, kdyby došlo k poškození zapůjčeného vozu nebo nedotankování pohonných hmot. Pokud klient vrátí vozidlo v pořádku a dotankované, je blokace zrušena. Nelze kombinovat s nouzovým ubytováním nebo náhradní dopravou.

ČR - až 8 dní
EVROPA - až 8 dní

Přívěsný vozík do 1t nebo karavan do 2,5t

Přívěsem se pro účely této služby rozumí obytný přívěsný karavan do 2 500 kg celkové povolené hmotnosti anebo přívěsný vozík do 1 000 kg celkové povolené hmotnosti, který je v době události tažen vozidlem s tímto asistenčním programem. Pro tento přívěs vzniká nárok na zajištění služeb (silniční služba, výměna pneumatiky, odtahová služba, vyproštění přívěsu, uložení přívěsu, odtah přívěsu). Veškeré služby jsou stanoveny ve stejném rozsahu (finanční limity a odtah), jako u vozidla s tímto asistenčním programem.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Tlumočník na telefonu

Global Assistance na svůj náklad zajistí telefonické tlumočení při jednání s policií nebo orgány veřejné správy, jestliže toto jednání je vyvoláno vznikem nehody, poruchy, nebo krádeží vozidla. (tlumočení je zajištěno mezi češtinou a francouzštinou, angličtinou, němčinou, maďarštinou nebo rumunštinou.)

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Odtah vozidla do servisu dle přání klienta

V případě nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu Global Assistance zajistí a uhradí odtah asistovaného vozidla do nejbližšího servisu nebo do servisu dle výběru klienta vzdáleného v ČR do 200 km a v zahraničí do 100 km z místa nepojízdného asistovaného vozidla.  Příjezd a odjezd odtahového vozidla se do vzdálenosti odtahu nezapočítává.

ČR - do 200 km
EVROPA - do 100 km

Vyzvednutí opraveného vozidla

Global Assistance zajistí a uhradí přepravu klienta za účelem vyzvednutí vozidla v zahraničí do servisu, ve kterém byla provedena oprava, a to vlakem 1. třídy. Pokud by cesta trvala déle než 8 hodin, může být zajištěna letecky. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 10 000 Kč.

ČR - org
EVROPA - 10 000 Kč

Odvoz dítěte

V případě nepojízdnosti asistovaného vozidla z důvodu nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu a pokud není možné provést opravu vozidla přímo na místě asistenční události do 1 hodiny, zajistí Global Assistance odvoz dítěte dle přání klienta a to do výše limitu 1000 Kč z místa asistenční události taxislužbou.

ČR - DO 1 000 Kč
EVROPA - NE

Přistavení a odstavení náhradního vozidla

Přistavení a odstavení vozidla zajistí a uhradí Global Assistance pouze do běžné výše odpovídající přistavení a odstavení do servisu, ve kterém bylo možné nepojízdné vozidlo opravovat.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Odtah v ČR i v zahraničí do servisu v limitu do 2 500 km

Pokud vozidlo po nehodě, poruše, defektu či vandalismu není možné uvést zpět do provozu po 24 hodinách od ohlášení události na Global Assistance, zajistí Global Assistance přepravu vozidla do autorizovaného servisu, případně jiného vhodného servisu nejbližšího k bydlišti či sídlu dle přání klienta na území ČR. Global Assistance zajistí odtah vozidla v rámci celé Evropy (dle územního rozsahu asistencí), ale uhradí však pouze náklady odpovídající maximálně celkové vzdálenosti přepravy do 2 500 km, tj. 1 250 km příjezdu a 1 250 km návratu (přepravy). Náklady nad tuto vzdálenost hradí klient dle aktuálně platného sazebníku Global Assistance.

Za účelem přepravy posádky vozidla domů je možné využít službu zapůjčení náhradního vozidla dle "Zapůjčení náhradního vozidla, až na 8 dní", přičemž přistavení vozidla je možné provést v rámci příjezdu odtahové služby z ČR, která odváží nepojízdné vozidlo zpět do ČR, a to do servisu dle přání klienta. V takovém případě je klient oprávněn pokračovat dál v jízdě dle jeho přání a vozidlo je klient povinen vrátit do servisu, kam bylo odtaženo jeho vozidlo.  V případě, že by přistavení náhradního vozidla trvalo déle než 6 hodin, je Global Assistance povinen zajistit na dobu nezbytně nutnou nouzové ubytování dle "Nouzové ubytování". V případě, že by si klient zvolil zapůjčení náhradního vozidla v dané zemi, kde vznikla asistenční událost, je klient povinen vozidlo vrátit v této zemi. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle. Pro přepravu klienta, případně oprávněných osob lze využít také náhradní dopravu dle "Náhradní doprava". Služby zapůjčení náhradního vozidla nebo náhradní doprava nelze kombinovat. Upozorňujeme, že náhradní vozidlo je bezplatně zapůjčeno na dobu maximálně 8 po sobě jdoucích dnů, ne však déle než na dobu opravy. V případě, že klient potřebuje náhradní vozidlo využívat na dobu delší, než po kterou je bezplatně zapůjčeno, je po dohodě s Global Assistance možné vozidlo užívat za poplatek dle platného ceníku autopůjčovny.

ČR - celá ČR
EVROPA - do 2 500 km

Finanční hotovost v případě nouze

V případech nouze (vykradení vozidla, úhrada opravy v servisu, složení kauce na policii) a to pouze v zahraničí, kdy situace neumožňuje pokračování v cestě, Global Assistance zajistí bezplatné doručení nezbytné hotovosti klientovi, případně oprávněné osobě. (Bezplatné doručení hotovosti je podmíněno složením 100% zálohy v ČR oprávněnou osobou na centrále nebo pobočce Global Assistance.)

ČR - x
EVROPA - org

Úhrada neopravitelné pneumatiky

V případě defektu pneumatiky způsobéného jízdou asistovaného vozidla na pozemních komunikacích, kdy došlo k takovému poškození pneumatiky, která je neopravitelná, zajistí Global Assistance přepravu vozidla do smluvního pneuservisu a výměnu pneumatiky. Po splnění podmínek klientem budou ze strany Global Assistance zpětně proplaceny náklady s pořízením nové pneumatiky. Tuto službu lze využít i pro zakoupení druhé pneumatiky v případech, kdy defekt jedné pneumatiky takovéto zakoupení vyžaduje. Tato služba se nevztahuje na pneumatiky typu "run flat" a na případ poškození z důvodu vandalismu a krádeže. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 4 000 Kč na každou pneumatiku, přičemž poskytnuté asistenční plnění je závislé na hloubce dezénu.

ČR - 4 000 Kč
EVROPA - není hrazeno

Výměna pneumatiky

V případě defektu pneumatiky zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence za účelem pomoci s výměnou poškozeného kola, případně provizorní opravy (je-li proveditelná). Global Assistance uhradí příjezd, odjezd a hodinu práce technika. Případné náhradní díly a další nekryté náklady hradí klient.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Náhradní doprava

Pokud nebude v případě krádeže  anebo nehody, poruchy a vandalismu asistované vozidlo uvedeno zpět do provozu do 24 hodin od nahlášení takové události, zajistí a uhradí Global Assistance klientovi náhradní dopravu (vlakem, letecky atp.). Nelze kombinovat se zapůjčením náhradního vozidla nebo nouzovým ubytováním.

ČR - ANO
EVROPA - ANO

Další varianty asistenčních služeb

 Rodiče Bez Starostí – asistence 365 dní
1 690 Kč
+ doprava zdarma

Skladem MALL – můžete mít už zítra

Skladem - více než 10 kusů

Kdy bude zboží u vás?

Zboží je skladem na našem distribučním centru, a tedy připravené k okamžité expedici k vám.

Doručení dopravcem: 26.06.2018
Osobní odběr v Praze: zítra
Osobní odběr mimo Prahu: 25.6.

Dopravce: Uvedený termín platí pro Expresní dopravu. Pokud zvolíte Dopravu zdarma, zboží vám doručíme do 2 – 3 následujících pracovních dní.
Osobní odběr (v Praze): Při odeslání objednávky do 13:00 hod vám zboží doručíme již ten samý pracovní den.
Osobní odběr (mimo Prahu): Při odeslání objednávky do 21:00 hod vám zboží doručíme následující pracovní den.

více než 10 kusů

Asistenční služby Rodiče Bez Starostí na 365 dní vám vždy zajistí pohodlný a bezpečný návrat domů nebo pokračování v plánované cestě. Jsou určené pro všechny rodiče cestující s dětmi, kteří cestují v rámci České republiky. Nepojízdné vozidlo bude dopraveno do servisu bez omezení vzdálenosti v rámci České republiky.


 Autem Bez Starostí – asistence 180 dní
1 090 Kč
+ doprava zdarma

Skladem MALL – můžete mít už zítra

Skladem - více než 10 kusů

Kdy bude zboží u vás?

Zboží je skladem na našem distribučním centru, a tedy připravené k okamžité expedici k vám.

Doručení dopravcem: 26.06.2018
Osobní odběr v Praze: zítra
Osobní odběr mimo Prahu: 25.6.

Dopravce: Uvedený termín platí pro Expresní dopravu. Pokud zvolíte Dopravu zdarma, zboží vám doručíme do 2 – 3 následujících pracovních dní.
Osobní odběr (v Praze): Při odeslání objednávky do 13:00 hod vám zboží doručíme již ten samý pracovní den.
Osobní odběr (mimo Prahu): Při odeslání objednávky do 21:00 hod vám zboží doručíme následující pracovní den.

více než 10 kusů

Asistenční služby Autem Bez Starostí na 180 dní vás vždy bezpečně dopraví do cíle vaší cesty. Jsou určeny pro všechny řidiče osobních vozidel do 3,5 tuny, a to bez rozdílu, zda jezdí pouze po České republice nebo i do zahraničí. Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou nemile překvapit. Pokud je nechcete řešit sami, je pro vás tato služba ta pravá.


 Autem Bez Starostí – asistence 365 dní
1 590 Kč
+ doprava zdarma

Skladem MALL – můžete mít už zítra

Skladem - více než 10 kusů

Kdy bude zboží u vás?

Zboží je skladem na našem distribučním centru, a tedy připravené k okamžité expedici k vám.

Doručení dopravcem: 26.06.2018
Osobní odběr v Praze: zítra
Osobní odběr mimo Prahu: 25.6.

Dopravce: Uvedený termín platí pro Expresní dopravu. Pokud zvolíte Dopravu zdarma, zboží vám doručíme do 2 – 3 následujících pracovních dní.
Osobní odběr (v Praze): Při odeslání objednávky do 13:00 hod vám zboží doručíme již ten samý pracovní den.
Osobní odběr (mimo Prahu): Při odeslání objednávky do 21:00 hod vám zboží doručíme následující pracovní den.

více než 10 kusů

Asistenční služby Autem Bez Starostí na 365 dní vás vždy bezpečně dopraví do cíle vaší cesty. Jsou určeny pro všechny řidiče osobních vozidel do 3,5 tuny, a to bez rozdílu, zda jezdí pouze po České republice nebo i do zahraničí. Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou nemile překvapit. Pokud je nechcete řešit sami, je pro vás tato služba ta pravá.


 Domácnost Bez Starostí – asistence 365 dní
1 790 Kč
+ doprava zdarma

Skladem MALL – můžete mít už zítra

Skladem - více než 10 kusů

Kdy bude zboží u vás?

Zboží je skladem na našem distribučním centru, a tedy připravené k okamžité expedici k vám.

Doručení dopravcem: 26.06.2018
Osobní odběr v Praze: zítra
Osobní odběr mimo Prahu: 25.6.

Dopravce: Uvedený termín platí pro Expresní dopravu. Pokud zvolíte Dopravu zdarma, zboží vám doručíme do 2 – 3 následujících pracovních dní.
Osobní odběr (v Praze): Při odeslání objednávky do 13:00 hod vám zboží doručíme již ten samý pracovní den.
Osobní odběr (mimo Prahu): Při odeslání objednávky do 21:00 hod vám zboží doručíme následující pracovní den.

více než 10 kusů

Asistenční služby Domácnost Bez Starostí na 365 dní pomohou vám i celé vaší rodině vyřešit krizové situace v domácnosti. Nabízí služby elektrikáře, plynaře, instalatéra, sklenáře, topenáře, zámečníka nebo služby našich odborníků, tedy IT specialistů, lékařů či právníků. Služby řemeslníků je možné využít až 5krát do roka a služby odborníků až 10krát v jednom roce.


 Motorkou Bez Starostí – asistence 180 dní
1 190 Kč
+ doprava zdarma

Skladem MALL – můžete mít už zítra

Skladem - více než 10 kusů

Kdy bude zboží u vás?

Zboží je skladem na našem distribučním centru, a tedy připravené k okamžité expedici k vám.

Doručení dopravcem: 26.06.2018
Osobní odběr v Praze: zítra
Osobní odběr mimo Prahu: 25.6.

Dopravce: Uvedený termín platí pro Expresní dopravu. Pokud zvolíte Dopravu zdarma, zboží vám doručíme do 2 – 3 následujících pracovních dní.
Osobní odběr (v Praze): Při odeslání objednávky do 13:00 hod vám zboží doručíme již ten samý pracovní den.
Osobní odběr (mimo Prahu): Při odeslání objednávky do 21:00 hod vám zboží doručíme následující pracovní den.

více než 10 kusů

Asistenční služby Motorkou Bez Starostí na 180 dní vás vždy bezpečně dopraví do cíle vaší cesty. Jsou určeny pro všechny řidiče motocyklů, čtyřkolek i tříkolek, a to bez rozdílu, zda jezdí pouze po České republice nebo i do zahraničí. Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou nemile překvapit. Pokud je nechcete řešit sami, je pro vás tato služba ta pravá.


 Motorkou Bez Starostí – asistence 365 dní
1 590 Kč
+ doprava zdarma

Skladem MALL – můžete mít už zítra

Skladem - více než 10 kusů

Kdy bude zboží u vás?

Zboží je skladem na našem distribučním centru, a tedy připravené k okamžité expedici k vám.

Doručení dopravcem: 26.06.2018
Osobní odběr v Praze: zítra
Osobní odběr mimo Prahu: 25.6.

Dopravce: Uvedený termín platí pro Expresní dopravu. Pokud zvolíte Dopravu zdarma, zboží vám doručíme do 2 – 3 následujících pracovních dní.
Osobní odběr (v Praze): Při odeslání objednávky do 13:00 hod vám zboží doručíme již ten samý pracovní den.
Osobní odběr (mimo Prahu): Při odeslání objednávky do 21:00 hod vám zboží doručíme následující pracovní den.

více než 10 kusů

Asistenční služby Motorkou Bez Starostí na 365 dní vás vždy bezpečně dopraví do cíle vaší cesty. Jsou určeny pro všechny řidiče motocyklů, čtyřkolek i tříkolek, a to bez rozdílu, zda jezdí pouze po České republice nebo i do zahraničí. Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou nemile překvapit. Pokud je nechcete řešit sami, je pro vás tato služba ta pravá.