Carr-Gomm Philip: Magie druidů a wiccanů
238 Kč 193 Kč

Nauka druidů a wicca jsou dva velké proudy západní pohanské tradice, které nyní procházejí renesancí na celém světě. Je to tím, že lidé čím dál více vyhledávají duchovní tradice založené na lásce k přírodě a k zemi.