Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 769507

Frosch Mycí prostředek na dětské potřeby (EKO), 3 x 500ml

Frosch Mycí prostředek na dětské potřeby (EKO), 3 x 500ml

Frosch čistič na dětské potřeby spolehlivě odstraní zbytky mléka, slin a podobně z dudlíků, lahví a dalších potřeb pro děti. Složení s neutrálním pH je hypoalergenní, jelikož neobsahuje ani barviva ani přidané vonné oleje. Čisticí prostředek je zcela biologicky odbouratelný, je certifikovaný EU ECOLABEL. Celý popis
Ušetříte 100 Kč 399 Kč
299 Kč
199,33 Kč/l
Prodává MALL
Ušetříte 100 Kč 399 Kč
299 Kč
199,33 Kč/l
S novou kartou za

Již dnes k osobnímu odběru
Prodejny
7.7.2022 na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

Frosch Mycí prostředek na dětské potřeby (EKO), 3 × 500ml

Vlastnosti

  • EKO čisticí prostředek
  • Odstraní zbytky mléka, slin, šťáv z dudlíků, nádobí a omyvatelných hraček
  • Oplachuje se beze zbytku
  • Hypoalergenní složení, pH neutrální pro pokožku
  • Zcela biologicky odbouratelný, ocenění certifikátem EU ECOLABEL
  • Láhev je zhotovena ze 100% recyklovaného a recyklovatelného materiálu
  • Neobsahuje barviva ani vonné oleje

Návod k použití: 4 ml prostředku (cca jedno lehké stlačení lahve) rozpusťte v 5ti litrech vody. Při silném znečištění aplikujte přímo neředěný prostředek.
Skladování: Skladovat v původních, těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí žádná speciální omezení.
Vyrobeno: Německo
Výrobce: Erdal GmbH
Distributor: Melitta ČR s.r.o.
Složení: 5 – 15 % anionické povrchově aktivní látky, ˂ 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, enzymy (amyláza), lacitc acid. Další látky: Panthenol (Provitamin B5).
Předlékařská první pomoc:

Při vdechnutí:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde- li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

Při požití:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti: Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES.
Signální slovo: Není
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): Nejsou
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): Nejsou
Nezavádějící popisy (neškodný, šetrný k přírodě, nízké riziko…):

Šetrný k přírodě

Ekologický

Veganský
Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky speciální
Dezinfekce Ano
Na nádobí Ne
Objem 3×500 ml
Hmotnost 1,64 kg
Počet kusů v balení 3 KS