Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 886417

Frosch Eko Sprej čistič na kuchyně se sodou 2x500 ml

Frosch Eko Sprej čistič na kuchyně se sodou 2x500 ml

Frosch Eko čistič se sodou čistí rychle a důkladně i těžce odstranitelné nečistoty a zaschlé vrstvy mastnoty v kuchyni i na všech omyvatelných plochách v domácnosti. Účinnost zaručuje obsah přírodní sody. Celý popis
Ušetříte 42 Kč 199 Kč
157 Kč
157 Kč/l
Prodává MALL
Ušetříte 42 Kč 199 Kč
157 Kč
157 Kč/l
S novou kartou za

Ihned k odběru na prodejně
Prodejny
Již zítra na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

Frosch Eko Sprej čistič na kuchyně se sodou 2×500 ml

Vlastnosti

  • Balení obsahuje 2 ks, každý o objemu 500 ml
  • Ideální na použití v kuchyni a také v blízkosti potravin
  • Není vhodný na neošetřené dřevo, voskované a olejované povrchy
  • Na lakovaných površích nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě

Návod k použití: Uzávěr rozprašovače otočit doleva tak, aby symbol pro otevření směřoval vzhůru. Nastříkat na znečištěnou plochu, nechat krátce působit, utřít vlhkým hadříkem nebo umýt a pak vysušit suchým hadrem. Není vhodný na neošetřené dřevo, voskované a olejované povrchy. Na lakovaných površích vyzkoušejte na nenápadném místě.
Skladování: Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech při pokojové teplotě, na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před mrazem. Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí žádná speciální omezení.
Vyrobeno: Německo
Výrobce: Erdal GmbH
Distributor: Melitta ČR s.r.o.
Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfémy. Další složení: soda, potravinářská barviva.
Předlékařská první pomoc:

Při vdechnutí:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

Při požití:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti: Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES.
Signální slovo: Není
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): Nejsou
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): Nejsou
Nezavádějící popisy (neškodný, šetrný k přírodě, nízké riziko…):

Šetrný k přírodě

Ekologický

Veganský
Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky univerzální
Počet kusů v balení 2 KS