Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1177167

Bref Power Aktiv Quattro Lemon 4x 50g

Bref Power Aktiv Quattro Lemon 4x 50g

WC blok je vybaven čtyřmi kuličkami, přičemž každá z nich má specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygienicky čistá a svěží. Nestandardní tvar ozvláštní toaletu zajímavým designem. Balení obsahuje 4 WC bloky. Celý popis
106 Kč
26,50 Kč/ks
Zboží od: MALL
106 Kč
26,50 Kč/ks
Vrácení zdarma i přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Ihned k odběru na 2 prodejnách
Prodejny
Již zítra na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

BREF Power Aktiv Quattro Lemon 4× 50g

Vlastnosti

  • Inovativní způsob údržby vaší toalety
  • Hygienická čistota
  • Bohatá čistící pěna
  • Ochrana před vodním kamenem
  • Dlouhotrvající svěžest s vůní citronu
  • Jádro kuličky obsahuje o 40 % více parfému, což zaručuje vůni od prvního do posledního spláchnutí
  • Vydrží nyní ještě déle – až 200 spláchnutí
  • Čtyři kuličky – čtyři funkce


Upozornění: biocidní přípravek: NE
Návod k použití: Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu vaší toalety s každým spláchnutím! Vydrží až 250 spláchnutí.
Skladování: Uchovávejte při teplotě +5°C až +40°C.
Vyrobeno: Maďarsko/Srbsko
Výrobce/distributor: Henkel/BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky,5–15% neiontové povrchově aktivní látky,Další ingredience: parfémy (kumarin, citronellol) EUCALYPTOL, může vyvolat alergickou reakci .
Objem/obsah/hmotnost: >0,4 kg
Předlékařská první pomoc: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky, třída hořlavosti F1(DIN 53 438–3) Podráždění očí kategorie 2 Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždivost pro kůži kategorie 2 Dráždí kůži. Nebezpečí pro vodní prostředí – chronicky kategorie 3 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrob
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Technické parametry

Počet kusů v balení 4
Zařazení – čisticí prostředky WC

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Video

Bref Power Aktiv WC blok Lemon