Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 886077

Frosch Eko WC gel levandule 3x750 ml

Frosch Eko WC gel levandule 3x750 ml

Dokonalý WC čistič v bio kvalitě od značky Frosch důkladně odstraňuje nečistotu, vodní a močový kámen z celé toaletní mísy včetně horních okrajů. Vše zanechává čisté a s jemnou vůní levandule. Celý popis
Ušetříte 94 Kč 309 Kč
215 Kč
95,56 Kč/l
Prodává MALL
Ušetříte 94 Kč 309 Kč
215 Kč
95,56 Kč/l
S novou kartou za

Ihned k odběru na prodejně
Prodejny
Již zítra na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

Frosch Eko WC gel levandule 3×750 ml

Vlastnosti

  • Balení obsahuje 3 ks gelu, každý o objemu 750 ml
  • Pohlcuje zápach a dezinfikuje toaletu
  • Zanechává příjemnou levandulovou vůni
  • Balení s aplikátorem

Návod k použití: Stiskněte bezpečnostní uzávěr na označených místech a odšroubujte ho proti směru hodinových ručiček. Naneste WC gel do WC mísy a pod její okraj a nechte ho působit několik minut. V případě potřeby použijte toaletní štětku. Spláchnutím gel odstraníte. Po použití uzavřete bezpečnostní uzávěr dokud nezacvakne do uzavřené pozice. Nepoužívejte na mramor nebo jiné povrchy, citlivé na kyseliny.
Skladování: Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.
Vyrobeno: Německo
Výrobce: Erdal GmbH
Distributor: Melitta ČR s.r.o.
Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky a parfémy. Další složení: levandulový olej, biologicky odbouratelné zahušťovadlo, kosmetická barviva v malém množství.
Předlékařská první pomoc:

Při vdechnutí:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde- li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

Při požití:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti: Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES
Signální slovo: Není
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): Nejsou
Nezavádějící popisy (neškodný, šetrný k přírodě, nízké riziko…):

Šetrný k přírodě

Ekologický

Veganský
Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky WC
Počet kusů v balení 3 KS