PRAVIDLA SOUTĚŽE JARNÍ TREFA

 1. Obecné informace o soutěži
  1. Organizátorem reklamní kampaně a soutěže jsme my, společnost Internet Mall, a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme internetovou nákupní galerii MALL.CZ dostupnou na internetové adrese www.mall.cz.
 2. V čem soutěž spočívá?
  1. Soutěž probíhá ve dnech od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019.
  2. Soutěže se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Soutěže se také nemůžete zúčastnit, pokud máte doručovací adresu mimo Českou republiku. Soutěže se můžete zúčastnit, jste-li fyzickou osobou.
  3. V rámci soutěže je Vám nabídnuto k výběru několik graficky odlišných možností. Soutěže se zúčastníte tak, že si v době trvání soutěže v rámci Vašeho profilu na sociální síti Facebook přes messenger vyberete právě jednu z nabízených graficky odlišných možností. Po tom, co provedete volbu, zjistíte, zda se pod Vámi zvolenou možností skrývá výhra (možnosti výher uvedené v bodě 2.4) či nikoliv (označeno jako „nic“ či „žádná výhra“).
  4. Pod výherními graficky odlišnými možnostmi se skrývá jedna z těchto výher:
   1. a) 100 Kč sleva v podobě slevového poukazu na nákup v internetové nákupní galerii MALL.CZ v hodnotě nad 1 000 Kč;
   2. b) 200 Kč sleva v podobě slevového poukazu na nákup v internetové nákupní galerii MALL.CZ v hodnotě nad 2 000 Kč;
   3. c) 100 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
   4. d) 1 000 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
   5. e) 2 000 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
   6. f) Možnost dalšího losování / tipování v daný kalendářní den.
  5. Způsob uplatňování dárkového certifikátu/slevového poukazu naleznete zde: https://www.mall.cz/darkove-certifikaty, https://www.mall.cz/slevove-poukazy. Dárkové certifikáty/slevové poukazy je možné uplatnit do dne 30. 6. 2019.
  6. Každý uživatel sociální sítě Facebook může soutěžit v rámci této soutěže a po dobu jejího trvání pouze 1x denně, tj. 1x za kalendářní den. Pakliže má fyzická osoba vytvořeno několik uživatelských účtu na sociální síti Facebook, může se zúčastnit soutěže daný kalendářní den pouze prostřednictvím jednoho uživatelského účtu (při zachování podmínky účasti pouze 1x za kalendářní den).
  7. Pokud nasdílíte soutěž fyzické osobě, kterou máte v rámci svého účtu na sociální síti Facebook přidanou jako přítele, a tato osoba se zúčastní této soutěže, vyhráváte možnost dalšího losování / tipování v daný kalendářní den nad rámec své povolené účasti 1x za kalendářní den. Tuto výhru můžete získat maximálně 50x za celou dobu trvání soutěže.
  8. Pokud vyhrajete, nejste oprávněn požadovat vyplacení hodnoty výhry v penězích.
  9. Pokud se zapojíte do soutěže minimálně 5x v jednom týdnu, automaticky získáváte možnost účastnit se bonusového kola, které probíhá vždy v neděli.
  10. V rámci bonusového kola soutěže je Vám nabídnuto k výběru několik graficky odlišných možností. Bonusového kola se zúčastníte tak, že odehrajete minimálně 5 her týdně v rámci Vašeho profilu na sociální síti Facebook přes messenger a následně vyberete právě jednu z nabízených graficky odlišných možností. Po tom, co provedete volbu, zjistíte, zda se pod Vámi zvolenou možností skrývá výhra (možnosti výher uvedené v bodě 2.11) či nikoliv (označeno jako „nic“ či „žádná výhra“).
  11. Pod výherními graficky odlišnými možnostmi se v bonusovém kole skrývá jedna z těchto výher:
   1. a) 100 Kč sleva v podobě slevového poukazu na nákup v internetové nákupní galerii MALL.CZ v hodnotě nad 1 000 Kč;
   2. b) 500 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
   3. c) 1 000 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
   4. e) 2 000 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
   5. f) 5 000 Kč sleva na nákup v podobě dárkového certifikátu v internetové nákupní galerii MALL.CZ při libovolné hodnotě nákupu;
 3. Obecná a závěrečná ustanovení
  1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  2. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.mall.cz/osobni-udaje.
  3. Pokud porušujete pravidla této soutěže, nebo pokud pojmeme podezření, že porušujete pravidla této soutěže, vyhrazujeme si právo Vás vyřadit ze soutěže. Takové rozhodnutí je konečné.
  4. Tato pravidla Vám budou dostupná online v poznámce facebookové stránky Organizátora na adrese www.mall.cz/jarni-trefa během trvání soutěže a dále 30 dní ode ukončení soutěže. Vyhrazujeme právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
  5. Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook Inc. a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook Inc.
  6. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž.
  7. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 5. 2019.