100 otázek a odpovědí - Optimalizace daně, ZDP novela-24%
150 Kč 114 Kč

Optimalizace daně Úspěšně lze využít tzv. daňovou optimalizaci, spočívají v takovém postupu poplatníka, kdy při využití všech zákonných možností obsažených v zákonu o daních z příjmů je dosaženo odvedení co nejnižší daně z příjmů.

Aktualizace III/1 2021 Zákon o ochraně veřejného zdraví-23%
69 Kč 53 Kč

Stanovení způsobu vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti. Započítávání ošetřovného, které je poskytováno v souvislosti s mimořádnými opatřeními ve spojení s pandemií COVID-19.

Daňová judikatura (I. a II. díl)-25%
199 Kč 149 Kč

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu v daňových věcech. Sbírka nejdůležitějších judikátů, které ovlivnily daňovou praxi.

Hazony Yoram: Chvála nacionalismu-24%
425 Kč 319 Kč

Po dlouhých letech hanobení národního státu ve jménu univerzalistické ideologie opět nastává čas, abychom ocenili ctnosti a přednosti nacionalismu.

Kuneš Zdeněk: DPH 2021 - výklad s příklady
389 Kč 331 Kč

17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Marek Luboš: Statistika v příkladech
448 Kč 381 Kč

Reedice knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza

Paroubek Jiří: Rozpočtová skladba v roce 2021
430 Kč 369 Kč

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela.

Šínová Renáta: Praktikum civilního procesu 1. část
370 Kč 315 Kč

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část.

Skálová Jana: Podvojné účetnictví 2021
239 Kč 204 Kč

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele.