Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100022274131

Moser REX 15W stříhací strojek

Moser REX 15W stříhací strojek

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Popis dílů A – stříhací blok B – páka pro nastavení délky střihu C – tlačítko pro zapnutí/vypnutí D – síťový kabel E – fixátor mechanismu pro nastavení délky střihu F – chránič čepele G – olej na stříhací blok H – čistící kartáček Důležité upozornění: Při používání… Celý popis
2 706 Kč
Prodává COBBYS PET
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
2 706 Kč
Doprava zdarma
S novou kartou za

7.7.2022 - 8.7.2022 na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

Popis dílů A – stříhací blok B – páka pro nastavení délky střihu C – tlačítko pro zapnutí/vypnutí D – síťový kabel E – fixátor mechanismu pro nastavení délky střihu F – chránič čepele G – olej na stříhací blok H – čistící kartáček

Důležité upozornění: Při používání elektrických přístrojů bezpodmínečně dbejte pro vlastní ochranu na následující upozornění:

 • Přístroj připojte pouze na střídavé napětí. Dbejte na jmenovité napětí uvedené na typovém štítku.
 • Elektrického přístroje, který spadl do vody, se v žádném případě nedotýkejte. Ihned ho vytáhněte ze sítě.
 • Elektrické přístroje nikdy nepoužívejte ve vaně nebo pod sprchou.
 • Elektrické přístroje vždy odkládejte, resp. uchovávejte tak, aby nemohli spadnout do vody (např. do umyvadla). Vyvarujte se kontaktu elektrických přístrojů s vodou a jinými tekutinami.
 • Před čištěním přístroj odpojte ze sítě.
 • Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, když se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo postižené osoby.
 • Přístroj používejte pouze v souladu s účelem popsaném v tomto návodě.
 • Používejte výhradně příslušenství doporučené výrobcem.
 • Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo síťovým adaptérem. Také ho nepoužívejte, pokud řádně nefunguje, při jeho poškození nebo pokud Vám spadl do vody. V těchto případech ho zašlete na prohlídku a opravu do našeho servisního střediska.
 • Při přenášení nedržte přístroj za síťový kabel a kabel nepoužívejte jako držadlo.
 • Síťový kabel chraňte před teplými (horkými) povrchy.
 • Přístroj nepoužívejte, resp. neskladujte se skrouceným nebo zalomeným kabelem.
 • Do otvorů na přístroji nikdy nestrkejte nebo nenechejte do nich spadnout žádný předmět.
 • Přístroj nikdy nepoužívejte v prostředí, v kterém se používají aerosoly (spreje) nebo tam, kde se uvolňuje kyslík.
 • Jako ochranu před poraněním doporučujeme přístroj nepoužívat, když je stříhací blok poškozený.
 • Přístroj má ochrannou izolaci a je odrušený

Použití

 • Naolejujte stříhací blok (obr. 5)
 • Zapojte do elektrické sítě.
 • Zapněte přístroj tlačítkem za-/vypnutý (obr. 1a), po použití přístroj vypněte (obr. 1b).

Nastavení délky stříhání

 • bez nastavitelného hřebene je přístroj nastavený na normální stříhání, cca 0,1 mm.
 • délku střihu je možné (i během stříhání) nastavit od 0,1do 3 mm.
 • posuňte fixátor směrem dolů (obr. 2b)
 • boční pákou (obr. 3a) je možné nastavit délku střihu

5-ti stlačeními (MultiClick).

 • posunutím fixátoru směrem nahoru (obr. 2a) se nastavený mechanismus uvolní a znovu se nastaví délka střihu na cca 0,1 mm.

Stříhání se zasouvatelným hřebenem Podle požadovaného střihu je možné přístroj použít se zasouvatelným hřebenem nebo bez něho.

Nasazení/složení zasouvatelného hřebene

 • Hřeben nasuňte na stříhací blok ve směru šipky až na doraz (obr. 4a).
 • Hřeben můžete složit posunutím ve směru šipky (obr. 4b).

Čištění a údržba přístroje

 • Přístroj neponořujte do vody!
 • Po každém použití složte hřeben i stříhací blok a čistícím kartáčkem odstraňte zbytek vlasů (chlupů) z otvoru přístroje a stříhacího bloku.
 • Přístroj čistěte pouze měkkým, případně lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní látky!
 • Pro dobrý a dlouhodobý stříhací výkon je důležité stříhací blok často olejovat (1× denně). K tomu používejte výhradně olej na stříhací blok, obj. č. 4005–7000 (118 ml).
 • Olej na stříhací blok, jako i hygienický sprej si můžete objednat přes prodejce.
 • Pokud při delším používaní i pravidelném čištění a olejovaní stříhací výkon klesne, měli byste stříhací blok vyměnit.
 • Hřeben slouží zároveň i jako ochrana nožů.

Výměna stříhacího bloku

 • Vypněte přístroj tlačítkem pro za-/vypnutí (obr. 1b).
 • Odpojte přístroj z elektrické sítě.
 • Uvolněte 2 šroubky nacházející se na stříhacím bloku, složte z něho hřeben a čepel (obr. 7).
 • Při zpětném umístění hřeben a čepel upravíte následovně (obr. 6):

o nastavte fixátor délky střihu (obr. 2a) a nastavovací páku (obr. 3b) na nejkratší délku střihu. o umístěte čepel pomocí drážky na umělou vodící složku (v tvaru klínu), stlačte dolů a dozadu tak, aby hnací výstupek zapadl do otvoru čepele. o dejte nahoru hřeben a dejte zpět i 2 šroubky o před tím, než zatáhnete šroubky, upravte stříhací hřeben tak, aby mezi ním a čepelí byla vzdálenost 0,5–1,0 mm (obr. 6a). Tuto vzdálenost je třeba dodržet i v tom případě, že děláte důkladné čištění stříhacího bloku.

 • Zatáhněte 2 šroubky (obr. 7)

Likvidace v zemích EU Přístroj se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem. V rámci směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů můžete přístroj bezplatně odevzdat v komunálních sběrnách nebo ekologických dvorech. Řádná likvidace slouží k ochraně životního prostředí a bráni možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.

Záruka: Na tento produkt se vztahuje záruka na dobu 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní chyby a chyby materiálu. Záruka se nevztahuje na závady vzniknuté při neodborné manipulaci s výrobkem. Záruka se nevztahuje na opotřebení čepelí. V případě, že chcete uplatnit záruku, obraťte se na Vaši prodejnu kde jste si výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba předložit kompletní výrobek s účtenkou a s vyplněným záručním listem s razítkem příslušné prodejny, v jiném případě se záruka neuznává. Náklady spojené s uplatněním reklamace hradí spotřebitel.