Druchema Odbarvovač Texba 60g

Druchema Odbarvovač Texba 60g

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Texba Odbarvovač je přípravek určený k bělení a odbarvení špinavého či omylem obarveného prádla. Návod k použití: Pro ruční použití: obsah sáčku rozp… Celý popis
20 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.

Skladem u partnera 5+ kusů

3.2.2022 - 7.2.2022 na vaší adrese
Možnosti doručení
 

Zboží partnera FROS - velkoobchod drogerie, pracovní oděvy

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 4230855

Popis

Texba Odbarvovač je přípravek určený k bělení a odbarvení špinavého či omylem obarveného prádla. Odbarvuje textilie, bělí prádlo a čistí skvrny od inkoustu, ovoce, krve, trávy, vína apod.

Návod k použití:

  • Pro ruční použití: obsah sáčku rozpusťte v horké vodě (30 g/10 l). Vypranou látku vložte do roztoku a za stálého promíchávání odbarvujte. Odbarvenou látku důkladně vymáchejte v čisté vodě. Používejte výhradně neporušené smaltované nebo plastové nádoby!
  • Pro použití v pračce: obsah sáčku vsypte do násypky pro prací prostředek (30 g/cca 2,5 kg textilu/úsporný program). Použijte program praní s teplotou 60 – 90°C bez předpírky.

 

 

 

První pomoc: Při styku s kůží – okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití – vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. NEBEZPEČÍ Obsahuje dithioničitan sodný. H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. H302 Zdraví škodlivý při požití. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. P413 Množství větší než 100 kg/220 liber skladujte při teplotě nepřesahující 50 °C/ 122 °F. P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.