Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 30509166

Astrid Repelent sprej pro děti, 150 ml

Astrid Repelent sprej pro děti, 150 ml

Repelent ve spreji od značky Astrid určený pro děti je repelentní přípravek určený k použití na pokožku s jemnou parfemací. Zajišťuje dlouhodobou, spolehlivou a účinnou ochranu proti klíšťatům a komárům. Celý popis
Produkt se již neprodává
149 Kč
Zboží od: MALL
149 Kč
Jiní prodejci
S novou kartou za

Popis

Astrid Repelent sprej pro děti, 150 ml

Vlastnosti

  • Použití na dětskou pokožku
  • S jemnou parfemací
  • Ochrana proti komárům a klíšťatům
  • Účinek: 2 hodiny proti klíšťatům, 4 hodiny proti komárům
  • Po uplynutí doby účinku lze v případě potřeby aplikaci opakovat


Skladování: Skladujte v suchu. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
Složení: Repelent ve spreji na bázi alkoholu. Účinná látka: Ethyl-butylacetylaminopropionát (IR3535®) 200 g/kg.
Doplňující informace z etikety: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.

Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS02 – hořlavé látky
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Aplikace sprej
Působení proti klíšťatům a komárům
Objem 150 ml
Počet kusů v balení 1 KS