Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1196049

DIFFUSIL Repelent Plus 2x 100 ml

DIFFUSIL Repelent Plus 2x 100 ml

UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Diffusil Repellent PLUS s vyšším obsahem účinné látky na odpuzování komárů, klíšťat a muchniček. Speciálně vyvinut pro pohyb a pobyt v přírodě s velkým výskytem komárů. Objem 2 × 100 ml.
Celý popis
Produkt se již neprodává
219 Kč
Zboží od: MALL
219 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Popis

DIFFUSIL Repelent Plus 2× 100 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNĚNÍ:Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace.
  • Balení obsahuje 2 × 100 ml
  • Odpuzuje klíšťata, komáry a muchničky
  • Vyvinut speciálně pro pohyb v přírodě s velkým výskytem komárů
  • Jemně parfémovaný
  • Účinnost přípravku trvá víc než 6 hodin nebo do umytí


Upozornění: biocidní přípravek: ANO
Návod k použití: Nádobku držte ve svislé poloze 15–20 cm od pokožky. Pomalým širokým pohybem 1–2 sekundy nastříkejte na předloktí a rovnoměrně rozetřete rukama na veškerá odkrytá místa pokožky. Obličej: nastříkejte repelent do dlaní dospělého a opatrně naneste na obličej dospělého nebo dítěte. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. U dětí starších 2 let nepoužívejte více než jednou denně. U dospělých znovu aplikujte po uplynutí účinnosti, maximálně 4krát denně. Účinkuje na oblečení, postříkejte košili, kalhoty a ponožky. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Po návratu si umyjte ošetřená místa. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Skladování: 5–25°C
Vyrobeno: PL
Výrobce / distributor: SC Johnson
Složení: Účinná látka: ikaridin 16 % (160 g/kg), další složení na výrobku neuvádíme
Objem/obsah/hmotnost: 2×100ml
Předlékařská první pomoc: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky, GHS02 Hořlavé látky
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): (H223) Hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení) a jejich kombinace:  (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Technické parametry

Aplikace Sprej
Působení proti létajícímu hmyzu
Objem 2 × 100 ml
Typ repelent

Odkazy

Ke stažení:
Bezpečnostní list