Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 2949603

Raid Family elektrický odpařovač s tekutou náplní

Raid Family elektrický odpařovač s tekutou náplní

MALL.CZ Dny – Sleva 20 % na všechny repelentní přípravky značky Raid s kódem 24MDW6CZ9 (platí od 10. 6. do 23. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob)!
UPOZORNĚNÍ:Biocidní přípravek
Elektrický odpařovač s tekutou náplní zabijí a odpuzuje komáry včetně tygřích i při otevřených oknech. Součástí je slabé noční světýlko a působí až 30 dní. Raid Family elektrický odpařovač s tekutou náplní je vhodný pro děti od 6 měsíců.  
Celý popis
Produkt se již neprodává
205 Kč s kódem
24MDW6CZ9
256 Kč
Zboží od: MALL
256 Kč
205 Kč s kódem
24MDW6CZ9
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

Popis

Raid Family elektrický odpařovač s tekutou náplní

Vlastnosti

  • Elektrický odpařovač s tekutou náplní vhodný pro děti od 6 měsíců
  • Zabijí a odpuzuje komáry včetně tygřích i při otevřených oknech
  • Součástí slabé noční světýlko
  • Účinný 30 nocí
  • Bez parfemace

Látky nebezpečné pro zdraví
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Upozornění: biocidní přípravek Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Návod k použití: 1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze.
Skladování: 5–25°C
Vyrobeno: Čína
Výrobce: SC Johnson
Distributor: SC Johnson
Složení: Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: prallethrin 1,2% (12 g/kg).
Předlékařská první pomoc: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

Třída a kategorie nebezpečnosti:

Nebezpečnost při vdechnutí Kategorie 1

  • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 1

  • Vysoce toxický pro vodní organismy.

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí Kategorie 1

  • Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Signální slovo: Nebezpečí
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

(H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P301+P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

(P302+352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

(P405) Skladujte uzamčené.

(P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Aplikace Elektrické
Působení Proti létajícímu hmyzu