Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 886419

Frosch Eko Sprej Spiritus čistič skel 2x500 ml

Frosch Eko Sprej Spiritus čistič skel 2x500 ml

Frosch Eko čistič skel Spiritus odstraňuje špínu a mastnotu z oken a zanechá je čistá a beze šmouh. Je vhodný i na ostatní hladké povrchy v interiéru i venku, ze které díky obsahu alkoholu odstraní nečistoty. Celý popis
Ušetříte 57 Kč 229 Kč
172 Kč
172 Kč/l
Prodává MALL
Ušetříte 57 Kč 229 Kč
172 Kč
172 Kč/l
S novou kartou za

Již zítra na prodejně
Prodejny
8.7.2022 na vaší adrese
Možnosti doručení

Popis

Frosch Eko Sprej Spiritus čistič skel 2×500 ml

Vlastnosti

  • Balení obsahuje 2 ks, každý o objemu 500 ml
  • Vhodný na skleněné a hladké povrchy
  • Vyčistí okna, zrcadla, dlaždice, armatury, televizní a počítačové obrazovky (nehodí se pro čištění TFT a LCD obrazovek)
  • Obsahuje alkohol

Návod k použití: Nastříkejte na čištěný povrch a vyleštěte suchou utěrkou. Přípravek není určený na čištění TFT a LCD monitorů a na lakované (dřevěné) plochy.
Skladování: Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.
Vyrobeno: Německo
Výrobce: Erdal GmbH
Distributor: Melitta ČR s.r.o.
Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky. Další složení: alkohol, vodou ředitelná rozpouštědla, potravinářská barviva.
Předlékařská první pomoc:

Při vdechnutí:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

Při požití:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Třída a kategorie nebezpečnosti: Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES.
Signální slovo: Není
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): Nejsou
P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): Nejsou
Nezavádějící popisy (neškodný, šetrný k přírodě, nízké riziko…):

Šetrný k přírodě

Ekologický

Veganský
Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čistící prostředky Univerzální
Počet kusů v balení 2 KS