PR:CZ_2019-10-SG-HOUSEHOLDONSTRIKE


Rodiče Bez Starostí

Asistenční služba Rodiče Bez Starostí vám pomůže z krizových situací, které vás mohou potkat při cestování autem s vašimi dětmi. V případě potřeby budete mít zajištěný například odtah do servisu, náhradní auto, výměnu pneumatik či osobního lékaře.

  • Vytvořeno na míru rodičům s dětmi, kteří cestují v osobním vozidle.
  • Garance zapůjčení náhradního vozidla s přistavením do 1 hodiny.
  • Dovoz paliva a nastartování přes startovací kabely do 30 minut.
  • Osobní lékař na telefonu k dispozici 24 hodin/7 dní v týdnu.
  • Platí v rámci České republiky.

Kdy vám asistence například pomůže?

Rozbilo se vám auto cestou na rodinnou dovolenou?
O vše se postaráme a dodáme náhradní vozidlo do 1 hodiny.

Došel vám benzín a děti čekání nebaví.
Asistenční vozidlo s palivem dorazí do 1 hodiny.

Postihne vás defekt pneumatiky a nemůžete nechat děti bez dozoru.
Zajistíme vám výměnu na místě či provizorní opravu.

Služby, které s asistencí můžete využít:

Přistavení a odstavení náhradního vozidla »

Náhradní vozidlo bude přistaveno a zapůjčeno v krajském městě do 1 hodiny od nahlášení nepojízdnosti vč. podzemních garáží a do 2 hodin od nahlášení mimo krajská města, a to v 80 % případů.

ČR - bez omezení

Zapůjčení náhradního vozidla »

Náhradní vozidlo zapůjčíme v případě nepojízdnosti vozidla z důvodu havárie, poruchy, defektu i vandalismu, a to až na 5 dní, ne déle než na dobu opravy. Nárok na zapůjčení náhradního vozidla vzniká samozřejmě i v případech, kdy je servis zavřený, ve dnech pracovního volna, ve svátky, a nemůže se tedy opravě vozu servis věnovat. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle.

ČR - až na 5 dní

Odtah vozidla dle přání klienta v rámci celé ČR »

V případě nepojízdnosti vozidla (nehoda, porucha, vandalismus anebo defekt) je na místo vyslán odtahový vůz, který vozidlo odtáhne do servisu určeného klientem v rámci celé ČR, a klientovi je na místo dopraveno a zapůjčeno náhradní vozidlo, s kterým může pokračovat v cestě.

ČR - bez omezení

Výměna pneumatiky »

V případě defektu zajistí Global Assistance výjezd silniční asistence za účelem pomoci s výměnou poškozeného kola, případně provizorní opravy (je-li proveditelná).

ČR - ANO

Úhrada neopravitelné pneumatiky »

V případě defektu zajistí Global Assistance opravu pneumatiky. V případech, kdy není možné pneumatiku opravit, zajistí Global Assistance přepravu vozidla do pneuservisu a její výměnu. Nárok na tuto službu vzniká pouze v případě, že klient neprodleně informoval asistenční centrálu, která zajistí nafocení poškozené pneumatiky na vozidle a odtah vozidla do určeného servisu asistenční centrálou Global Assistance. V případě, že klient způsobí další poškození pneumatiky vzniklé další jízdou po zjištění defektu, nebude tato služba proplacena. Klient je povinen splnit veškeré náležitosti k proplacení pneumatiky, a to zejména zaslat na email pneu@autembezstarosti.cz všechny dokumenty, které vyplívají z dokumentu, který nalezne na webu www.rodicebezstarosti.cz v rubrice ke stažení „formulář k proplacení pneu“. Finanční limit pro tuto službu je stanoven na 4 000 Kč na každou pneumatiku, přičemž poskytnuté asistenční plnění je závislé na hloubce dezénu viz. všeobecné podmínky asistence Rodiče Bez Starostí.

ČR - do 4 000 Kč

Start nepojízdného vozu »

Po nahlášení asistenčního případu bude na místo vysláno asistenční vozidlo s technikem do cca 30 minut, který vozidlo nastartuje přes startovací kabely.

ČR - ANO

Vyproštění vozidla »

V případě dopravní nehody, kdy vozidlo zůstane mimo vozovku, zajistí poskytovatel vyproštění vozidla. Náklady spojené s vyproštěním vozidla hradí Global Assistance.

ČR - ANO

Uložení vozidla »

Přechodná úschova nepojízdného vozidla z důvodu nehody, poruchy, defektu nebo vandalismu a pokud vozidlo nelze do cílového autoservisu nebo dílny z důvodu jejich uzavření odtáhnout, zajistí poskytovatel úschovu vozidla na střeženém parkovišti nebo obdobném zařízení do doby jeho převozu na místo určené oprávněnou osobou. Global Assistance uhradí náklady na úschovu vozidla na dobu maximálně 5 kalendářních dní.

ČR - ANO

Vyzvednutí opraveného vozidla »

Klient je povinen vyzvednout si opravené vozidlo nejpozději do 1 dne od výzvy autoservisu.

ČR - org

Náhradní vozidlo v případě krádeže »

V případě krádeže asistovaného vozidla Global Assistance zajistí a uhradí klientovi zapůjčení náhradního vozidla na délku max. 5 po sobě bezprostředně jdoucích dnů. Global Assistance nehradí náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou škodu na tomto vozidle.

ČR - až na 5 dní

Náhradní doprava »

V případech krádeže, poruchy, nehody, nebo vandalismu na asistovaném vozidle, kdy klient nepožaduje zapůjčit náhradní vozidlo, Global Assistance zajistí klientovi náhradní dopravu (vlakem, autobusem atd.). Nelze kombinovat se zapůjčením vozidla.

ČR - ANO

Dovoz PHM »

Po nahlášení asistenčního případu bude na místo vysláno asistenční vozidlo s technikem do cca 30 minut, který přiveze požadované palivo. Palivo si klient hradí sám.

ČR - ANO

Silniční služba »

Příjezd mechanika se zásahovým vozidlem k nepojízdnému asistovanému vozidlu. Náklady spojené s příjezdem mechanika hradí Global Assistance.

ČR - ANO

Osobní lékař »

Telefonická konzultace s odborným lékařem pro radu v krizových situacích ohledně náhlých zdravotních potíží dítěte – k dispozici 24 hodin denně.

ČR - ANO

Dopravní a moto informace »

Klient je oprávněn čerpat základní dopravní a turistické informace prostřednictvím k tomu určené webové prezentace poskytovatele na adrese http://1220.cz.

ČR - ANO