10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny

Allegro ve 3. čtvrtletí: Meziroční růst tržeb o 32 %, zvýšení počtu zákazníků na 13,8 milionu a další rozšiřování tržiště třetích stran

Praha, 30. listopadu 2022

Finanční ukazatele

 • Hrubá hodnota zboží (GMV) zrychlila meziroční růst na 21 % a ve třetím čtvrtletí dosáhla v polské části společnosti 12 miliard PLN. GMV se zvýšila ve všech klíčových kategoriích, což dokazuje stabilitu poptávky po nabídce společnosti Allegro.
 • Zaměření společnosti Allegro na neustálé rozšiřování nabídky a poskytování nejlepších možných cen zvyšuje zájem zákazníků i přes zhoršující se makroekonomické podmínky a vysokou inflaci, což se projevilo v meziročním růstu tržeb polské části skupiny Allegro o 32 % na 1,63 miliardy PLN ve třetím čtvrtletí.
 • Počet zákazníků se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o více než 400 tisíc a dosáhl nového rekordu 13,8 milionu. Průměrná hodnota GMV na zákazníka se meziročně zvýšila o 13,3 % na 3 449 PLN, což potvrzuje, že zákazníci více než kdy jindy oceňují konkurenceschopné ceny a pohodlné doručení. To je patrné i z úrovně indexu kvality služeb rNPS, který je měřítkem spokojenosti zákazníků a který je trvale na nejvyšší úrovni v odvětví (83).
 • Upravená EBITDA (provozní zisk před odpisy a jednorázovými položkami) polské části skupiny se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 24,6 % na 588 milionů PLN, což zvýšilo EBITDA i na konsolidované úrovni, zejména s ohledem na čtvrtletní snížení ztráty skupiny Mall.
 • Allegro pokračuje v postupné přeměně (1P) byznysu společnosti Mall a připravuje se na komerční zavedení úspěšného modelu tržiště zboží třetích stran (3P) v České republice v příštím roce.
 • Včetně skupin Mall a WE|DO vzrostla hodnota konsolidované GMV o 30,4 %, tržby se zvýšily o 88 % a upravený zisk EBITDA byl ve 3. čtvrtletí meziročně vyšší o 13,9 %.
 • Průměrná výše provize z prodeje polské části společnosti Allegro vzrostla ve 3. čtvrtletí meziročně o 0,76procentního bodu na 11,05 %, k čemuž přispěly i monetizační iniciativy. Příjmy z reklamy generované v polské části meziročně vzrostly o 30,5 %.
 • Společnost Allegro potvrzuje svá celoroční očekávání růstu pro své polské podnikání a plánuje růst GMV v rozmezí 15-17 % a růst tržeb o 23-26 %. Celoroční upravený zisk EBITDA by měl meziročně vzrůst o 10-12 %, přičemž kapitálové výdaje by měly v Polsku dosáhnout 650-700 milionů PLN. Na konsolidované úrovni se očekává růst GMV o 22-24 % a růst tržeb o 67-71 %. Upravená EBITDA skupiny se očekává na úrovni +2-6 %, zatímco celoroční CAPEX stále vidíme na úrovni 720-800 milionů PLN.
 • Výsledky za 3. čtvrtletí zahrnují odpis aktiv skupiny Mall. Tato nepeněžní opravná položka snížila čistý zisk skupiny za 3. čtvrtletí, ale nemá vliv na EBITDA ani na tvorbu peněžních toků. Tato účetní událost nemá žádný vliv na stabilitu podnikání společnosti Allegro ani na byznysové priority. Společnost Allegro je i nadále plně oddána svému strategickému cíli vybudovat přední tržní platformu pro evropské zákazníky a obchodníky, přičemž Mall Group i WE|DO stále zůstávají klíčovými aktivy při naplňování této vize.

Naše výsledky za třetí čtvrtletí ukazují, že je Allegro i nadále tím nejlepším místem pro online nákupy. Tváří v tvář ekonomické nejistotě a inflaci mají zákazníci sice méně peněz na útraty, vědí ale, že u nás najdou ty nejvýhodnější nabídky. Máme plán a také správně seřazené priority pro to, abychom mohli pokračovat v budování našeho podnikání i jeho dalším růstu,“ říká Roy Perticucci, generální ředitel společnosti Allegro. „Naším hlavním cílem je posílit svou pozici v Polsku a navyšovat svůj tržní podíl v zahraničí prostřednictvím rozšiřování základny loajálních obchodníků a zákazníků. Allegro Pay se posouvá do podoby samofinancovatelného podniku. Chceme plně využít obchodní potenciál služby Smart! a naši sílu v oblasti doručování. Klíčové je nyní zavést náš tržní model na mezinárodní úrovni – počínaje Českem v příštím roce. K dosažení tohoto cíle postupujeme rychlým tempem. Současně se chceme zaměřit na řízení nákladů v celé skupině, abychom mohli nadále investovat do našeho rozvoje. Allegro má obrovskou příležitost k dalšímu růstu. Vybudovali jsme škálovatelnou platformu pro všechny obchodníky, která zároveň nabízí spoustu výhodných každodenních nákupů pro všechny spotřebitele, kteří chtějí mít své výdaje pod kontrolou.

Polská část společnosti Allegro, která tvoří největší podíl na celkovém podnikání, ve třetím čtvrtletí zrychlila meziroční růst GMV na 21 % a příjmů na 32 %. Společnost připojila na platformu nové značky, jako je Triumph, Coty, Porsche nebo Iveco, a počet aktivních nabídek překročil 260 milionů. Rozšiřující se základna obchodníků ve spojení s cenovou politikou platformy pomohly zvýšit počet zákazníků na nové maximum 13,8 milionu, zatímco průměrná GMV, kterou vygenerovali, vyskočila ve 3. čtvrtletí meziročně o dalších 13,3 % na 3 449 PLN.

Allegro získalo ve třetím čtvrtletí nejlepší celkové rNPS (Relational Net Promoter Score) ve své třídě ve výši 83 bodů. Iniciativy v oblasti monetizace a vyšší příjmy z reklamy zároveň pomohly společnosti poprvé po čtyřech čtvrtletích vrátit upravený ukazatel EBITDA v polské části společnosti do kladných čísel, což vedlo k meziročnímu růstu EBITDA i na konsolidované úrovni. BNPL služba Allegro Pay vykázala silný růst a hodnota poskytnutých úvěrů ve 3. čtvrtletí překročila 1,4 miliardy PLN (meziročně +156 %). Allegro Smart! očekává růst ziskovosti díky vyšší minimální hodnotě objednávky a také díky historicky prvnímu zvýšení poplatků za předplatné programu výhod, které bylo oznámeno na začátku tohoto měsíce. Celkovou nabídku rozšiřuje vlastní síť více než 2 100 samoobslužných výdejních boxů One Box.

Společnost Allegro, která je v Polsku nejoblíbenějším hráčem v oblasti elektronického obchodování, chce i nadále posilovat svou pozici na domácím trhu a zároveň rozšiřovat své působení zahraničí. Zaměřuje se proto na integraci nedávných akvizic, které rozšiřují geografickou působnost skupiny ve střední a východní Evropě. Postupná optimalizace 1P byznysu (prodej z vlastních skladů) u skupiny Mall pomohla redukovat ztráty a zvýšit ve 3. čtvrtletí GMV. Společnost Allegro nyní připravuje mezinárodní rozšíření svého úspěšného modelu tržiště založeného převážně na nabídkách třetích stran (3P), počínaje Českem v příštím roce. Hodnota GMV společnosti Mall z 3P byznysu se meziročně zvýšila o necelých 40 % a dosáhla tak téměř 14% podílu na celkovém objemu.

Platforma polského tržiště Allegro zůstává i nadále první volbou jak pro spotřebitele, tak pro obchodníky, díky čemuž se společnosti Allegro podařilo ve třetím čtvrtletí postupně zrychlit růst GMV meziročně na více než 21 procent. Kroky, které jsme v posledních měsících podnikli ke zlepšení našich marží, vedly k návratu k růstu upraveného zisku EBITDA a jeho meziročnímu zlepšení o 25 procent u polských aktivit skupiny,“ říká finanční ředitel společnosti Allegro Jon Eastick. „Tváří v tvář rostoucím nákladům na kapitál, krizi životních nákladů v plném rozsahu a makroekonomickým problémům v celé Evropě, umocněným pokračující válkou na Ukrajině, jsme přijali rozhodnutí oznámit pokles hodnoty naší investice do společností Mall Group a WE|DO o více než polovinu. Od doby, kdy jsme se před rokem zavázali k akvizici, klesla tržní hodnota mnoha společností zabývajících se elektronickým obchodem o 50 až 70 procent. Přesto se společnosti Mall podařilo ve třetím čtvrtletí zvýšit GMV a snížit ztrátu na upraveném zisku EBITDA a my jsme i nadále odhodláni využívat aktiva a schopnosti, které jsme získali, abychom pomohli rozšířit Allegro i mimo Polsko, počínaje Českou republikou. Nedávná opatření přijatá ke zlepšení ziskovosti naší nabídky Smart! v kontextu vysoké inflace a rostoucích nákladů spolu s refinancováním všech krátkodobých půjček staví celou skupinu do silné pozice, díky které bychom se měli dobře popasovat s nejistým obchodním prostředím, které očekáváme v příštích čtvrtletích.

Obchodní ukazatele

Prodej

 • Společnost Allegro rozšířila nabídku o 30 nových značek, mezi kterými jsou Triumph, Coty, Porsche, Iveco a výrobci hraček Haba a Tomy.
 • Počet aktivních nabídek přesáhl 260 milionů, přičemž 9 z 10 nejprodávanějších produktů je na Allegru k dispozici za nejnižší cenu na internetu. Ochrana kupujícího byla prodloužena na dva roky, přičemž výše kompenzace se zdvojnásobila na 20 000 zlotých.
 • Atraktivita služeb Allegro Smart! a Allegro Pay vedla k rozšíření uživatelské základny obou služeb a zvýšila angažovanost spotřebitelů. Kupující poskytli ve 3. čtvrtletí prostřednictvím služby Allegro Pay půjčky v hodnotě 1,41 miliardy PLN, což představuje 156% meziroční nárůst.

Doručování

 • Doručovací síť v Polsku se ukázala odolnou vůči ekonomickým výkyvům, což dokazuje další zlepšení doručování do druhého dne a rozšíření dostupnosti balíkových schránek One Box.
 • Vlastní síť One Box zahrnuje již více než 2 100 schránek a více než 2 500 smluvních míst.

Mezinárodní expanze

 • Pokračují přípravy na spuštění integrovaného tržiště v České republice. Allegro chce zvýšit hodnotu nové organizace jednak plánovaným spuštěním platformy 3P v České republice, jednak zlepšením výsledku hospodaření 1P byznysu Mallu.
 • Allegro spustilo testování platformy v režimu Friends & Family, přizpůsobené českým podmínkám. Nabídnout přitom může téměř 100 milionů položek. Platforma po spuštění nabídne všechny běžné lokální platební metody.
 • Model skupiny, která poskytuje kupujícím a obchodníkům nejlepší nákupní zážitek, se nyní prostřednictvím webu Allegro.com rozšiřuje do celé EU a je k dispozici v angličtině, ukrajinštině a češtině.

ESG

 • Angažovanost v oblasti klimatu: Allegro je první e-commerce a technologickou společností (celkově čtvrtou) z Polska a jednou z více než 1 900 společností na celém světě, které mají vědecky podložené a SBTi schválené klimatické cíle. Cíle zahrnují závazek společnosti Allegro snížit absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 38 % do roku 2030 oproti roku 2021, a to za předpokladu růst společnosti.
 • Solidarita s Ukrajinou: prostřednictvím platformy Allegro Charity bylo dosud vybráno téměř 11 milionů PLN, z toho 2,1 milionu PLN věnovala skupina Allegro přímo polským charitativním organizacím poskytujícím podporu válečným uprchlíkům.
 • Dobrovolnická činnost: Allegro zavedlo od srpna den volna navíc pro dobrovolnickou činnost zaměstnanců.

Pro více informací kontaktujte, prosím:

Pavla Hobíková, Mall Group

Tel.: +420 730 543 733

E-mail: pavla.hobikova@mallgroup.com

Michal Marek, FYI Prague

Tel.: +420 774 802 149

E-mail: michal.marek@fyi.cz


O Allegro Group / Poznámka pro editory

Skupina Allegro je preferovanou platformou elektronického obchodu pro evropské spotřebitele a dosahuje silného růstu tržeb, ziskovosti a peněžních toků ve velkém měřítku. Skupina se sídlem v Lucembursku a kótovaná na varšavské burze cenných papírů provozuje přední elektronické tržiště ve střední a východní Evropě. Její Allegro.pl je jedním z deseti největších internetových obchodů na světě a řadí se také mezi 100 nejnavštěvovanějších internetových stránek na světě podle měsíční návštěvnosti. Obchodníci skupiny prodávají v různých kategoriích, které zahrnují elektroniku, dům a zahradu, sport a volný čas, výrobky pro děti, auto-moto, módu a obuv, zdraví a krásu, knihy, média, sběratelské předměty a umění a další. Její platformy usnadňují obchodníkům prodej převážně nových výrobků, zejména prostřednictvím modelu business-to-customer, a poskytují tak evropským spotřebitelům snadný přístup k milionům nabídek za nejvýhodnější ceny.