10x více produktů a lepší ceny než na kterémkoliv e-shopu v Česku
Miliony produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1294316

LINTEO Vlhčené ubrousky do koupelny 4 × 40 ks

LINTEO Vlhčené ubrousky do koupelny 4 × 40 ks

Ubrousky pro udržování čistoty ve vaší koupelně. Vlhčené ubrousky LINTEO nyní ve výhodných 4 balení po 40 ks. Celý popis
149 Kč
0,93 Kč/ks
Zboží od: MALL
149 Kč
0,93 Kč/ks
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za
Miliony produktů za nejlepší ceny najdete na Allegro

Již zítra na výdejním místě
Již zítra na vaší adrese

Popis

LINTEO Vlhčené ubrousky do koupelny 4 × 40 ks

Vlastnosti

  • 4 balení po 40 ks
  • Pro jednoduchou údržbu vaší koupelny

Návod k použití: Odstraňují usazený vodní kámen; profesionální lesk bez zanechávání šmouh. Rychlé a snadné čištění ploch nejen v koupelně. Nepoužívejte pro osobní hygienu. Před použitím nejprve doporučujeme vyzkoušet na malém skrytém místě.
Skladování: Uchovejte mimo dosah dětí. Po použití balení důkladně uzavřete. Skladujte v suchu, chraňte před sluncem.
Vyrobeno: Turecko
Výrobce/distributor: Melitrade a.s.
Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% kationtové povrchově aktivní látky, parfém, phenoxyethanol, potassium sorbate
Předlékařská první pomoc:

Vdechnutí: Zajistěte dostatečné větrání.

Styk s kůží: Při použití v souladu s pokyny nejsou žádné nepříznivé účinky. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s okem: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Důkladně vyplachujte tekoucí vodou po dobu nejméně 30 minut s nadzvednutými víčky. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte BL.

Třída a kategorie nebezpečnosti: Aquatic Chronic 3, H412Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.
Signální slovo: není
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako směsný odpad.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Odkazy