Faren BRUNOX LUB&COR SPRAY- antikorozní mazadlo - sprej 400ml
292 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vynikající inhibitor koroze se silnými přilnavostními vlastnostmi. Zvláště dobrý pro dlouhodobé skladování střelných zbraní ve vlhkém prostředí a agresivních klimatických podmínkách. Vytváří velice kompaktní nevysychající ochranný film. Perfektní mazadlo pro poloautomatické střelné zbraně.

Faren Konvertor koroze RUGINOX 250 ml Faren
268 Kč

Věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Abrazivní gel na mytí extrémně znečištěných rukou Faren GELOXAN 2500ml
573 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Rostlinný abrazivní mycí gel rukou s pomerančovou přísadou

GELOXAN je Ph neutrální gel na mytí rukou zcela rostlinného původu. Díky aktivní složce Terpen – rozpouštědlo z pomerančových slupek a obsaženému přírodnímu abrasivu, GELOXAN si poradí i s nejúpornější špínou.

Faren Faren F4 víceúčelový uvolňovací prostředek 400 ml
195 Kč

Věty o nebezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H222 Extrémně hořlavý aerosol.

Faren Silikonová leštěnka ve spreji LED 400 ml Faren
195 Kč

Věty o nebezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Faren Vazelína s PTFE GF505 125 ml Faren
253 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

PTFE vazelína s obsahem Teflonu

Popis výrobku: GF 505 je vazelína na bázi lithiového mýdla a minerálního vysoce rafinovaného lubrikačního oleje s přísadou vyváženého poměru antioxidantů a antikorozních aditiv. Má přirozenou mechanickou odolnost, dobrou adhezi a rezistenci k vodě.

Faren Ochranný sprej s  akrylovou pryskyřicí ISOPLAX 400 ml Faren
224 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Faren Sprej pro zinkování za studena Faren METAL ZINC 400ml
220 Kč

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Brunox Epoxy konvertor rzi 250 ml
477 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Prostředek pro opravu zrezivělých míst. Použití jako sanační prostředek nebo epoxidový podklad pro průmyslovou výrobu konstrukcí, strojů, vozidel atd. Brunox Epoxy je patentovaný systém sanace rzi na základě epoxidových pryskyřic.

Faren Lithiová vazelína GF502 125 ml Faren
195 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vazelína s obsahem Lithia

Popis výrobku: GF 502 je víceúčelová vazelí na na bázi lithia se směsí syntetických olejů a přísad zajišťujících tepelnou a mechanickou stabilitu  výrobku. Kde používat: Specifická vazelína pro mazání všech mechanismů ložisek spojení všech typů.

Faren Bezpečné rozpouštědlo pryskyřic SUPER ONE 500 ml Faren
337 Kč

Věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Faren Víceúčelové rozpouštědlo KUTRON 400 ml Faren
195 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Faren Vazelína pro extrémní tlaky GF503 125 ml Faren
195 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Ložisková vazelína pro vysoké tlaky

Popis výrobku: GF 503 je víceúčelová vazelína na bázi lithia se směsí syntetických olejů a přísad zajišťujících tepelnou a mechanickou stabilitu výrobku.

Faren Pěnový čistič ve spreji SWAMM 400 ml Faren
139 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Faren Prostrředek pro obnovení vzhledu pneumatik TYREX 400 ml Faren
224 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Faren Rozpouštědlo na čištění brzd BRAKE CLEANER 400 ml Faren
156 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Faren Ochranný lubrikant s  teflonem PTFE GREASE 400 ml Faren
281 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Technická vazelína GF500 125 ml Faren
184 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vazelína pro běžné použití

Popis produktu: GF 500 je měkká, sněhobíle zabarvená, jemná vazelína, vhodná pro běžné použití vyjma farmaceutických aplikací.

Faren Tekutina obsahující MoS2 proti okujím při svařováni WELD EXTRA
337 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Sprejový kompresor a chladivo AIR SPRAY Faren 400 ml
217 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102, P210, P211, P251, P410+P412

AIR SPRAY Sprejový kompresor a chladivo

AIR SPRAY je velmi zajímavý a praktický aerosolový produkt.

Faren Vazelína pro extrémní tlaky GF503 500 ml Faren
421 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Ložisková vazelína pro vysoké tlaky

Popis výrobku: GF 503 je víceúčelová vazelína na bázi lithia se směsí syntetických olejů a přísad zajišťujících tepelnou a mechanickou stabilitu výrobku.

Faren Rozpouštědlo pro odstranění graffitů RISOLVO 400 ml Faren
253 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Faren Interiérový deodorant AGUA INCANTO Faren 500 ml
229 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Interiérový deodorant na vodní bázi pro interiéry, textílie a čalounění

AQUA INCANTO je deodorant na vodní bázi pro provonění a osvěžení interiérů, koberců a čalounění. PROČ AGUA INCANTO se vyznačuje příjemnou vůní a potlačuje tím expozici nepříjemných pachů.

Faren Brunox Epoxy konvertor rzi Sprej 400 ml
628 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Prostředek pro opravu zrezivělých míst. Použití jako sanační prostředek nebo epoxidový podklad pro průmyslovou výrobu konstrukcí, strojů, vozidel atd. Brunox Epoxy je patentovaný systém sanace rzi na základě epoxidových pryskyřic.

Faren Lithiová vazelína GF502 500 ml Faren
473 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Vazelína s obsahem Lithia

Popis výrobku: GF 502 je víceúčelová vazelí na na bázi lithia se směsí syntetických olejů a přísad zajišťujících tepelnou a mechanickou stabilitu  výrobku. Kde používat: Specifická vazelína pro mazání všech mechanismů ložisek spojení všech typů.

Faren USI 100 (1 l)
235 Kč

Vysoce koncentrovaný a velmi účinný profesionální odmašťovací prostředek

Faren Přírodní mycí gel rukou pro barvy, laky a inkousty Faren GELOXRED 750ml
247 Kč

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Přírodní mycí gel rukou pro barvy, laky a inkousty

Geloxred je Ph neutrální produkt ve formě gelu pro mytí rukou ze surovin přírodního původu. Je speciálně určen pro odstraňování znečištění z rukou od barev, laků, inkoustů, tmelů, silikonů a polyuretanů.

Výrobce speciální chemie.

Výrobce speciální chemie.