Moleskine, to je legendární zápisník. Mnohé kresby, poznámky, myšlenky a pocity se shromáždí v tomto důvěrném kapesním příteli, než se promění ve slavné obrazy nebo stránky knih, které si oblíbíte. V dlouhotrvající tradici pokračoval spisovatel a cestovatel Bruce Chatwin, který se vždy před tím, než vyrazil na novou výpravu, zastavil ve starém pařížském papírnictví v ulici Rue de l''Ancienne Comédie a zásobil se moleskiny na cestu.

Během doby se tyto jeho zastávky staly opravdovou tradicí. Ještě než začal každý moleskine používat, očísloval si všechny stránky, vepsal své jméno a připojil alespoň dvě adresy na světě, kde se bude nacházet, spolu se slibem, že kdokoli najde a navrátí ztracený zápisník, dostane zaslouženou odměnu. Svůj postup poradil i příteli Luisi Sepúlvedovi, kterému daroval drahocenný moleskine před jejich společnou plánovanou cestou do Patagonie. Jak vzácný je to dar, se ukázalo velmi záhy, když poslední výrobce, malá rodinná firma z Tours, ukončil výrobu moleskinů v roce 1986. Krátký a strohý nápis majitele papírnictví Le vrai moleskine nest plus'' se objevil u vchodu do obchodu, kde si ještě před svou cestou do Austrálie objednal Chatwin sto kusů zápisníků – „Moleskine opravdu není“.

Ale nyní se Moleskine znovu vrací. Klidný, diskrétní držitel výjimečné tradice, který zmizel na několik let, se opět objevil a vydal se na svou cestu (pouť). Svědek dnešních toulek a cestování jde zase z kapsy do kapsy, aby pokračoval v započatém příběhu. Zbývá ještě dopsat závěr. Jeho prázdné stránky jsou otevřené, aby vyprávěly velký příběh.

Moleskine, to je legendární zápisník. Mnohé kresby, poznámky, myšlenky a pocity se shromáždí v tomto důvěrném kapesním příteli, než se promění ve slavné obrazy nebo stránky knih, které si oblíbíte. V dlouhotrvající tradici pokračoval spisovatel a cestovatel Bruce Chatwin, který se vždy před tím, než vyrazil na novou výpravu, zastavil ve starém pařížském papírnictví v ulici Rue de l''Ancienne Comédie a zásobil se moleskiny na cestu.

Během doby se tyto jeho zastávky staly opravdovou tradicí. Ještě než začal každý moleskine používat, očísloval si všechny stránky, vepsal své jméno a připojil alespoň dvě adresy na světě, kde se bude nacházet, spolu se slibem, že kdokoli najde a navrátí ztracený zápisník, dostane zaslouženou odměnu. Svůj postup poradil i příteli Luisi Sepúlvedovi, kterému daroval drahocenný moleskine před jejich společnou plánovanou cestou do Patagonie. Jak vzácný je to dar, se ukázalo velmi záhy, když poslední výrobce, malá rodinná firma z Tours, ukončil výrobu moleskinů v roce 1986. Krátký a strohý nápis majitele papírnictví Le vrai moleskine nest plus'' se objevil u vchodu do obchodu, kde si ještě před svou cestou do Austrálie objednal Chatwin sto kusů zápisníků – „Moleskine opravdu není“.

Ale nyní se Moleskine znovu vrací. Klidný, diskrétní držitel výjimečné tradice, který zmizel na několik let, se opět objevil a vydal se na svou cestu (pouť). Svědek dnešních toulek a cestování jde zase z kapsy do kapsy, aby pokračoval v započatém příběhu. Zbývá ještě dopsat závěr. Jeho prázdné stránky jsou otevřené, aby vyprávěly velký příběh.