Tesla

Výrobky spotřební elektroniky pod značkou Tesla se na českém a slovenském objevují již od roku 1946. V ČR ani na Slovensku snad není člověk, který by značku Tesla neznal, nebo o ní alespoň neslyšel. Po roce 1990 byla výroba spotřební elektroniky zcela ukončena a jednotlivé podniky postupně zanikaly. Dnes zůstalo pouze několik závodů, které se zabývají z větší části speciální výrobou. V mnoha rodinách ale stále fungují výrobky se značkou TESLA, radioamatéři stále používají kvalitní součástkovou základnu, která se vyrábí i nadále, ale již pod soukromými subjekty, nesoucími jiné názvy. V současnosti je majitelem ochranné známky Tesla poskytována licence k užívání značky několika obchodním partnerům, kteří na trh uvádějí širokou škálu elektrospotřebičů.

Jedním ze současných dovozců výrobků značky Tesla je česká obchodní společnost Zásobování a.s., jejíž historie sahá do roku 1991. V roce 1996 zahájila firma přímý dovoz domácích elektrospotřebičů, elektroniky, světelných zdrojů a potřeb pro domácnost. V roce 2009 rozšířila dovoz i o produkty pod značkou Tesla, které najdete v mnoha českých i slovenských domácnostech. U výrobků pod touto značkou klade dovozce hlavní důraz nejen na cenu, ale především na kvalitu, design a užitnou hodnotu výrobků. Odměnou jsou pak kladná hodnocení od zákazníků, kteří si tyto výrobky zakoupí.

Výrobky značky Tesla jsou zastoupeny v následujících kategoriích: