10× více produktů za nejlepší ceny
10× více produktů za nejlepší ceny
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 1411221

Cillit Bang čisticí sprej do koupelny 750 ml

Cillit Bang čisticí sprej do koupelny 750 ml

Akce
Čisticí prostředek Cillit Bang proti vodnímu kameni udržuje vaši koupelnu v čistotě. Navrací lesk už během několika vteřin, účinně odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla, špínu a rez v celé koupelně. Celý popis
Ušetříte 22 Kč 101 Kč
79 Kč
105,33 Kč/l
Zboží od: MALL
Ušetříte 22 Kč 101 Kč
79 Kč
105,33 Kč/l
Platí do 26.5.2024 nebo do vyprodání
Získejte dopravu ZDARMA se
u zásilek od 299 Kč
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
Jiní prodejci
S novou kartou za

Již zítra na výdejním místě
20.5.2024 na vaší adrese

Popis

Cillit Bang čisticí sprej do koupelny 750 mlNávod k použití:

3 kroky pro koupelnu, která září:

  • 1. Otočte trysku do polohy „On".
  • 2. Držte ve svislé poloze, nastříkejte z 20 – 25 cm na požadovaný povrch a nechte několik sekund působit. V případě silného znečištění nechte maximálně 5 minut. Nemíchejte s bělidlem nebo jinými výrobky pro domácnost.
  • 3. Očistěte. Nakonec vraťte polohy „Off".
Skladování: Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.
Vyrobeno: Polsko
Výrobce: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.
Distributor: RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém.
Třída a kategorie nebezpečnosti:
  • Skin Irrit. 2, H315
  • Eye Irrit. 2, H319
Signální slovo: Varování
H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Ke stažení:
Bezpečnostní list

Technické parametry

Zařazení – čisticí prostředky Koupelna
Dezinfekce Ne
Na nádobí Ne
Objem 750 ml